Cuộc gặp gỡ thường niên các lãnh đạo phong trào Giáo hội

Photo: Vatican News
Cuộc gặp gỡ thường niên của khoảng 200 vị lãnh đạo các phong trào, hiệp hội và cộng đoàn mới của Giáo hội, sẽ tiến hành vào ngày 13 tháng Sáu này, tại Hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở Nội thành Vatican, do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống triệu tập, và có chủ đề là: “Thách đố về tính đồng hành để thi hành sứ vụ”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thông cáo của Bộ cho biết: “Cuộc gặp gỡ nhắm nêu bật một số thí dụ về những cơ cấu và thực hành theo tinh thần đồng hành hay hiệp hành đã được trải nghiệm trong các hiệp hội và phong trào, có thể nêu gương và khích lệ cho toàn thể Giáo hội, như sự chia rẽ đời sống đức tin trong các nhóm hoặc cộng đoàn nhỏ, sự phân định cộng đồng, tinh thần đồng trách nhiệm của giáo dân và các thừa tác viên thánh chức trong việc cai quản, sự can dự của các cặp vợ chồng và người trẻ vào công cuộc loan báo Tin mừng, trong các hoạt động bác ái và xã hội.

Các tham dự viên cũng được mời gọi suy tư về tất cả các chiều kích đồng hành, đang đề ra những thách đố mới cho sự tăng trưởng của chính các hiệp hội và phong trào.

Thông cáo cũng nói rằng mục đích cuộc gặp gỡ là để đẩy mạnh sứ mạng truyền giáo, vốn là mục đích tối hậu, có thể mang lại ý nghĩa trọn vẹn, cụ thể và hiệu năng trên con đường đồng hành”.

Ngày gặp gỡ được mở đầu với thánh lễ khai mạc do Đức Hồng y Bộ trưởng Kevin Farrell chủ sự, tại Đền thờ thánh Phêrô, lúc 8 giờ sáng, sau đó các tham dự viên sẽ được Đức Thánh cha tiếp kiến.

Trong cuộc họp tiếp đó, có hai bài tường trình chính: bài thứ nhất do giáo sư Rafael Luciani, thuộc Đại học Công giáo Andrès Bello bên Venezuela, nói về sứ mạng truyền giáo như mục đích của tính đồng hành. Bài thứ hai là do nữ tiến sĩ Elisa Lisiero, thuộc Bộ Giáo dân, mời gọi suy tư về “tính đồng hành và kinh nghiệm của các phong trào”.

Tiếp đó là những trao đổi sâu rộng và tự do phát biểu của các tham dự viên cho đến khi cuộc gặp gỡ kết thúc lúc gần 6 giờ chiều.

(Vatican News 11-6-2024)

Tags