Đức Thánh cha tiếp kiến các linh mục Ispanic hoạt động tại Mỹ

Photo: Vatican Media

Sáng hôm 16 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến một nhóm các linh mục nói tiếng Tây Ban Nha, gọi là Ispanic, đang hoạt động mục vụ tại Mỹ. Ngài khích lệ các vị hãy siêng năng tìm kiếm những hướng dẫn cho các hoạt động của mình trong những lúc cầu nguyện trước Nhà Tạm Mình Thánh Chúa.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha nhận xét: “Tại Mỹ, Đại hội Thánh Thể toàn quốc vào năm tới đang được chuẩn bị và hai vị được chọn làm bổn mạng cho Đại hội này, là chân phước Carlo Acutis và thánh Manuel González. Cả hai vị đều nổi bật, như bao nhiêu vị thánh trong Giáo hội, về nghệ thuật đọc “cuốn sách sinh động” là chính Chúa trước Nhà Tạm, trong thái độ lắng nghe thinh lặng và cầu nguyện”.

Trong số các bài giáo lý của thánh Manuel, Đức Thánh cha cho biết ngài muốn rút ra một chìa khóa để trả lời cho các câu hỏi mà các linh mục gửi cho ngài trước khi đến tham dự cuộc gặp gỡ này. Cụ thể là dịp thánh nhân ngỏ lời với một nhóm các tín hữu, suy tư về vai trò của các phụ nữ thánh trên đồi Canvê, như mẫu gương của các môn đệ trước thập giá của Chúa, kể cả ngày nay.

Áp dụng vào tâm trạng của các linh mục Ispanic, Đức Thánh cha nói: “Sự bất lực, ước muốn hành động chống bất công mà các phụ nữ thánh trải qua lúc ấy, cả chúng ta cũng có thể cảm thấy như vậy, đứng trước vấn đề những người nhập cư, thái độ khép kín của chính quyền và giáo quyền, những thách đố trong tương quan liên văn hóa, sự phức tạp của việc loan báo Tin mừng, v.v. Trước những khó khăn đó, thánh Manuel González cảnh giác chúng ta rằng “Chúa Giêsu không ngưng chịu đau khổ”. Trong mọi Nhà Tạm, trong mọi chén thánh được thánh hiến, chúng ta thấy trổi lên Thánh Giá và có câu hỏi được đề ra cho chúng ta: “Các con có thể làm gì để thoa dịu đau khổ của Chúa không? Hãy thực hành và tiến bước!”. Nhưng ta cần làm điều đó với ý thức rằng “Cuộc Khổ nạn sẽ là bạn đồng hành của Chúa Giêsu nơi các Nhà Tạm Mình Thánh Chúa của anh em”, trong mỗi anh chị em đang chịu đau khổ và điều mà Thiên Chúa yêu cầu anh em là đừng để họ bị cô độc. Thánh Manuel nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu không đòi chúng ta ngăn cản cuộc Thương khó, nhưng hãy tôn vinh Ngài cả trong đau khổ”.

Và Đức Thánh cha nhắn nhủ các linh mục nói tiếng Tây Ban Nha rằng: “Anh em đừng đặt niềm tín thác nơi những ý tưởng to lớn mà thôi, và cũng đừng đặt niềm tín thác ấy nơi các đề nghị mục vụ được xếp đặt kỹ lưỡng, đừng tìm kiếm người có lỗi, nhưng hãy phó thác bản thân cho Đấng đã kêu gọi anh em hiến thân. Chúa chỉ yêu cầu anh em trung thành và kiên trì, với xác tín rằng chính Chúa sẽ hoàn tất công việc và làm cho những cố gắng của anh em mang lại những hoa trái tốt đẹp”.

(Rei 16-11-2023)

Tags