Nhóm làm chung Công giáo và Chính thống thánh Iréné nhóm họp thường niên

Photo: christianunity.va

Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng Sáu vừa qua, nhóm làm việc chung Công giáo và Chính thống thánh Iréné đã nhóm khóa họp thường niên thứ 19, tại Phân khoa thần học của Chính thống thánh Gioan Damasceno ở Balamand, bên Liban để kỷ niệm 30 năm Văn kiện được ký giữa Công giáo và Chính thống tại thành phố này.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đề tài cuộc gặp gỡ là “Đi tìm kiếm liên kết: đọc lại văn kiện Balamand 30 năm sau”.

Trong những ngày gặp gỡ, nhóm làm việc đã cứu xét lịch sử những cố gắng giải quyết cuộc ly giáo giữa Công giáo và Chính thống, trong nỗ lực đó có Văn kiện Balamand. Các tham dự viên đã bàn về sự đón nhận văn kiện này.

Văn kiện được Ủy ban hỗn hợp đối thoại thần học Công giáo và Chính thống thông qua năm 1993, trong đó có khẳng định phương pháp đưa các tín hữu Chính thống hiệp nhất với Công giáo không phải là phương pháp đại kết Kitô ngày nay, và Văn kiện bàn về sự tìm kiếm hiệp nhất Kitô ngày nay.

Đại diện của Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô cũng đã được gửi đến để tham dự cuộc gặp gỡ và làm việc của nhóm đại kết này, đó là cha Hyacinthe Destivelle, Dòng Đa Minh người Pháp.

Nhóm làm việc chung Công giáo và Chính thống thánh Iréné được thành lập năm 2004 tại thành phố Paderborn, bên Đức và gồm có 26 nhà thần học: 13 Công giáo và 13 Chính thống, đến từ các nước Âu châu, Trung Đông và cả từ Mỹ châu. Khóa họp thường niên thứ 18 hồi tháng Mười năm ngoái đã diễn ra tại thành phố Cluj-Napoca bên Rumani.

Do lời thỉnh cầu của Nhóm làm việc chung này, ngày 21 tháng Giêng năm 2021, Đức Thánh cha Phanxicô đã tôn phong thánh Iréné, Giám mục thành Lyon, làm Tiến sĩ Hội Thánh, Tiến sĩ Hiệp nhất. Thánh nhân đến từ Đông phương và thi hành sứ vụ Giám mục tại Tây phương. Ngài là cây cầu về linh đạo và thần học giữa các tín hữu Kitô Đông phương và Tây phương.

(Vatican News 27-6-2023)