Sứ điệp Mùa chay năm 2024 của Đức Thánh cha

Photo: Vatican News

Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu tận dụng Mùa chay sắp tới để hoán cải, từ bỏ con đường cũ và những gì làm chúng ta tê liệt, tăng cường đời sống cầu nguyện, và trong tinh thần đồng hành, đi tới những quyết định cộng đồng, gia tăng các hoạt động bác ái, góp phần mang lại niềm hy vọng mới.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Mùa chay năm nay sẽ bắt đầu vào Thứ Tư Lễ tro, ngày 14 tháng Hai tới đây, và qua sứ điệp với tựa đề: “Qua sa mạc, Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta đến tự do”, Đức Thánh cha nhắc lại kinh nghiệm xuất hành của Dân Israel, từ bỏ nô lệ, tiến qua sa mạc trong hành trình tìm tự do.

Đức Thánh cha viết: “Chúng ta hãy đón nhận Mùa chay như một thời điểm khẩn trương, trong đó Lời Chúa lại được gửi đến chúng ta: “Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi thân phận nô lệ” (Xh 20,2). Đây là mùa hoán cải, thời kỳ tự do. Như chúng ta vẫn kính nhớ mỗi năm trong Chúa nhật thứ I Mùa chay, chính Chúa Giêsu đã được Thánh Linh thúc đẩy vào sa mạc để chịu thử thách trong tự do... Sa mạc là không gian, trong đó tự do của chúng ta có thể trưởng thành trong một quyết định bản thân không tái sa ngã vào tình trạng nô lệ nữa. Trong Mùa chay, chúng ta tìm được những tiêu chuẩn mới để phán đoán và cộng đoàn chúng ta tiến vào một con đường chưa từng đi. Điều này bao gồm một cuộc chiến đấu: sách Xuất Hành và những cám dỗ của Chúa Giêsu trong sa mạc kể lại rõ ràng cho chúng ta điều đó”.

Đức Thánh cha giải thích rằng cuộc chiến đấu ở đây là từ bỏ những con đường cũ, như sự gắn bó với tiền bạc, một số dự án, ý tưởng, mục tiêu, địa vị, truyền thống, và thậm chí cả sự gắn bó với một vài người. Thay vì thúc đẩy chúng ta đi, những điều đó làm cho chúng ta bị tệ liệt.”

Đức Thánh cha cũng nhắc nhở rằng Mùa chay là dừng lại để cầu nguyện, để đón nhận Lời Chúa và dừng lại như người Samaritano trước sự hiện diện của người anh em bị thương. Kính mến Chúa và yêu người là một tình yêu duy nhất.

Đức Thánh cha cũng nhận định rằng hình thức đồng hành hay hiệp hành của Giáo hội mà chúng ta đang tái khám phá và vun trồng trong những năm này, gợi ý rằng: “Mùa chay cũng là thời kỳ quyết định cộng đồng, những chọn lựa lớn nhỏ đi ngược dòng, có khả năng thay đổi cuộc sống hằng ngày của con người và sự sống của cả một khu phố: những tập quán trong việc mua bán, chăm sóc thiên nhiên, bao gồm những người không được coi trọng hoặc bị khinh rẻ”.

Tóm lại, Mùa chay là mùa hoán cải. “Chúng ta cần có can đảm hoán cải, ra khỏi tình trạng nô lệ. Đức tin và đức bác ái hướng dẫn niềm hy vọng trẻ trung, dạy chúng ta tiến bước và đồng thời kéo chúng ta đi”.

(eReo 1-2-2024)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail