Đức Thánh cha tiếp Tổng Tu nghị Dòng Thừa Sai Thánh Tâm

Photo: Vatican Media

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 02 tháng Mười vừa qua, dành cho các thành viên Tổng Tu nghị thứ 26 của Dòng Thừa Sai Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh cha Phanxicô khuyến khích các tu sĩ toàn dòng hân hoan loan báo Tin mừng cho nhân loại.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Dòng do cha Jules Chevalier thành lập, ngày 08 tháng Mười Hai năm 1854, tại Issoudun bên Pháp. Sau đó, cha còn thành lập ngành nữ là các Nữ tử Đức Bà Thánh Tâm và Dòng nữ Thừa Sai Thánh Tâm Chúa Giêsu, tiếp đến là các giáo dân Gia đình Chevalier.

Ngay từ đầu, cha sáng lập đã nghĩ đến các tu sĩ của dòng như những thừa sai dấn thân loan báo tình thương của Thiên Chúa trên thế giới để con người đáp trả tình thương của Chúa.

Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha đi từ chọn lựa trình thuật hai môn đệ trên đường làng Emmaus (Xc Lc 24,13-35), như viễn tượng hướng dẫn Tổng Tu nghị này và ngài đặc biệt nhấn mạnh đến khía cạnh: hân hoan loan báo trong sứ mạng.

Đức Thánh cha nói: “[Sau khi nhận ra Chúa Kitô phục sinh], các môn đệ Emmaus mau lẹ ra đi, trở lại Jerusalem và thuật lại những gì đã xảy ra (Xc vv.33-35). Anh em đã chọn khẩu hiệu cho Tổng Tu nghị này là: “Từ Ego đến eco”, nghĩa là từ bản thân đến tiếng vang, đến căn nhà chung, đến gia đình, cộng đoàn, công trình tạo dựng. Đó là một sự diễn tả mạnh mẽ và là một dấn thân cho tương lai của anh em, đặc biệt đối với sự phân định về những loại sứ vụ mới mà anh em đang mở ra. Những thách đố không thiếu: như các vị tử đạo trong dòng anh em chứng tỏ và nhiều lãnh vực bác ái mà anh em đã được kêu gọi thực hiện tại năm châu. Những người nghèo, người di dân, bao nhiêu lầm than và bất công trên thế giới tiếp tục diễn ra, đang đặt những câu hỏi cấp thiết cho chúng ta. Đứng trước những điều ấy, anh em đừng sợ để mình được lòng cảm thương của Thánh Tâm Chúa Kitô thúc giục dấn thân; như vị sáng lập dòng anh em đã nói, hãy để Chúa yêu thương qua anh em và biểu lộ lòng thương xót của Chúa qua lòng từ nhân của anh em. Và hãy can đảm thi hành điều đó như ngài đã làm, khi chấp nhận sứ vụ tại miền Mélanesie và Micronésie, mặc dù sức lực giới hạn, để cho mình được sự dịu dàng không thể chống cự được của Thánh Tâm Chúa uốn nắn, thay đổi và nhiều khi đảo lộn cả những dự án và kế hoạch của mình nếu cần”.

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Cám ơn anh em vì những gì anh em đã và đang làm. Hãy hăng hái tiếp tục công trình của anh em. Hãy xa tránh sầu muộn, là mối mọt làm hư hỏng đời sống bản thân và đời sống thánh hiến, thứ sầu muộn làm xuống tinh thần, nó không phải sự buồn sầu vì thống hối”.

Theo Niên giám năm 2022 của Tòa Thánh, Dòng Thừa Sai Thánh Tâm Chúa Giêsu (M.S.C) có khoảng 1.600 tu sĩ, trong đó có gần 1.200 linh mục, hoạt động tại 154 nhà trên thế giới.

(Vatican News 2-10-2023)

Tags