Đức Thánh cha tiếp kiến Đại hội của Bộ Giáo sĩ

Photo: Vatican Media
Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 06 tháng Sáu vừa qua, dành cho các tham dự viên khóa họp toàn thể của Bộ Giáo sĩ, Đức Thánh cha Phanxicô khuyến khích sáng kiến của Bộ tăng cường các mạng liên kết để chống lại hiện tượng quá nhiều linh mục đơn độc, và đồng thời đẩy mạnh việc thường huấn cho các linh mục.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thực vậy, trong đại hội lần này, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Tổng trưởng Lazarô Du Hưng Thực (You Heung-sik), người Hàn Quốc, và với sự tham dự của hơn mười hồng y và giám mục thành viên, cùng với nhiều linh mục cố vấn và chuyên gia quốc tế, có ba vấn đề được đặc biệt bàn tới là việc thường huấn cho các linh mục, tình trạng ơn gọi linh mục sa sút và các phó tế vĩnh viễn.

Mở đầu bài huấn dụ trong dịp này, Đức Thánh cha cho biết trong những năm qua, ngài nhiều lần lưu ý và cảnh giác chống nạn giáo sĩ trị cũng như tinh thần thế tục len lỏi vào hàng giáo sĩ, nhưng ngài nhận rằng: “Tôi biết rõ đại đa số các linh mục rất quảng đại xả thân, với tinh thần đức tin, cho thiện ích Dân Thánh của Thiên Chúa, mang vác bao nhiêu gánh nặng và đương đầu với những thách đố mục vụ và tinh thần nhiều khi không dễ dàng”.

Tiếp đến, Đức Thánh cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huấn luyện trường kỳ của linh mục, đứng trước những chuyển biến mau lẹ của thế giới, với những vấn nạn và thách đố luôn mới mẻ và phức tạp cần đáp ứng. Vì thế, “chúng ta không thể nuôi ảo tưởng, nghĩ rằng việc huấn luyện ở chủng viện là đủ đặt nền tảng chắc chắn một lần cho tất cả. Chúng ta cần củng cố, tăng cường và phát triển những gì chúng ta đã nhận được trong chủng viện...”

Trong chiều hướng này, Đức Thánh cha nêu nhận xét: quá nhiều linh mục phải sống đơn độc, không được đồng hành, không có cảm thức mình thuộc về một nhóm hay cộng đoàn, vốn là điều có thể giúp đỡ, như chiếc phao trên biển bị giao động mạnh về đời sống cá nhân cũng như mục vụ. Đức Thánh cha nói: “Vì thế, dệt lên một mạng lưới vững mạnh các mối liên hệ huynh đệ là nhiệm vụ ưu tiên của việc thường huấn: liên hệ giữa các giám mục, các linh mục với nhau, các cộng đoàn đối với mục tử của mình, các tu sĩ nam nữ, các hiệp hội, các phong trào: điều thiết yếu là các linh mục cảm thấy như đang “ở nhà mình”.

Đức Thánh cha khuyến khích sáng kiến của Bộ Giáo sĩ bắt đầu kết dệt một mạng thế giới. Ngài nói: “Tôi khích lệ anh em hãy làm tất cả những gì có thể để làn sóng này được tiếp tục và mang lại những hoa trái trên toàn thế giới. Anh em hãy cố gắng, trong tinh thần sáng tạo, để mạng lưới này được củng cố và cống hiến sự nâng đỡ cho các linh mục. Anh em có một vai trò chủ yếu đối với vấn đề này!”.

Đức Thánh cha cũng nhắc đến sự sa sút ơn gọi linh mục, - cũng như ơn gọi sống đời hôn nhân trong xã hội đời - và nói rằng: “Chúng ta không thể cam chịu đối với tình trạng nhiều người trẻ không còn ý định quyết liệt hiến dâng cả cuộc đời của mình. Trái lại, chúng ta phải cùng nhau suy tư và chú ý đến những dấu hiệu của Chúa Thánh Linh”. Trong lãnh vực này, Đức Thánh cha khuyến khích phục hồi sức sinh động của Hội Giáo hoàng cổ võ ơn gọi, với những thể thức thích hợp với thời nay”.

Sau cùng, về chức phó tế vĩnh viễn, Đức Thánh cha lập lại lời kêu gọi được đưa ra hồi cuối Thượng Hội đồng Giám mục năm ngoái, đó là thẩm định về sự thực thi sứ vụ phó tế vĩnh viễn, sau Công đồng chung Vatican II”. Trong chiều hướng này, ngài kêu gọi đặc biệt chú ý đến việc phục vụ bác ái và người nghèo trong sứ vụ của phó tế vĩnh viễn.

(Sala Stampa 6-6-2024)