Hội đồng Đại kết dấn thân chống nạn nô lệ trên thế giới

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Genève, Thụy Sĩ, dành Mùa Chay năm tới, 2024, để kêu gọi dấn thân bài trừ nạn nô lệ tân thời, trên thế giới hiện có hơn 50 triệu người bị thương tổn.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong tập sách nhỏ thông tin mới công bố, Hội đồng cho biết sẽ cộng tác với Giáo hội tại Anh quốc cổ võ tăng cường sự bảo vệ các nạn nhân chống lại nạn bóc lột, bằng cách thông tin và gây ý thức nơi các cộng đồng Kitô về tình trạng nạn nô lệ đang gây hại cho hơn 12 triệu trẻ em nạn nhân nô lệ mới, theo con số của tổ chức nhân quyền quốc tế “Anti-Slavery”, Chống nô lệ. Những thảm họa do những điều kiện khí hậu gây ra, như lụt lội và hạn hán làm gia tăng số trẻ em rơi vào tay những kẻ buôn người và các hình thức nô lệ mới.

Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô được thành lập năm 1948 và hiện có 352 Giáo hội Kitô thành viên, không Công giáo, tại 120 nước trên thế giới, với khoảng 580 triệu tín hữu. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên, nhưng cộng tác tích cực với Hội đồng này.

(KAP 7-12-2023)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail