Đức Thánh cha ban ơn toàn xá nhân Ngày Thế giới Ông Bà và người Cao niên

Papa Francesco con alcuni anziani | Vatican Media

Nhân Ngày Thế giới các Ông Bà và người Cao tuổi lần thứ III, sẽ được cử hành vào Chúa nhật, 23 tháng Bảy sắp tới, Đức Thánh cha Phanxicô ban ơn toàn xá cho các ông bà và người cao tuổi cũng như tất cả các tín hữu tham dự thánh lễ ngài cử hành trọng thể, tại Đền thờ thánh Phêrô hoặc các buổi lễ được hành được cử hành trên toàn thế giới.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ơn toàn xá này có thể áp dụng để cầu cho các linh hồn trong luyện ngục.

Đức Hồng y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã thỉnh cầu Tòa Ân giải Tối cao, nhân danh Đức Thánh cha ban ơn toàn xá trong dịp lễ này.

Sắc lệnh của Tòa Ân giải Tối cao, ký ngày 15 tháng Sáu và công bố hôm 05 tháng Bảy vừa qua, cho biết Tòa Ân giải này, trong tư cách là tòa lòng thương xót, cũng ban ơn toàn xá trong ngày đó, cho các tín hữu dành thời giờ thích hợp để viếng thăm, trực diện hoặc trực tuyến, qua các phương tiện truyền thông, những người già túng thiếu hoặc gặp khó khăn, như bệnh tật, bị bỏ rơi hoặc khuyết tật...

Cũng có thể được hưởng ơn toàn xá, sau khi từ bỏ mọi quyến luyến tội lỗi và có ý hướng chu toàn ba điều kiện thông thường, những người già bệnh và tất cả những ai không thể ra khỏi nhà vì lý do trầm trọng, hiệp ý tham gia các buổi lễ thánh của Ngày Thế giới các Ông Bà và người Cao niên, dâng lên Thiên Chúa Thương Xót kinh nguyện, những đau khổ của mình, nhất là trong khi những lời của Đức Thánh cha và các buổi lễ được truyền đi qua các phương tiện truyền thông.

Tòa Ân giải tối cao cũng tha thiết xin các linh mục, có năng quyền giải tội, hãy quảng đại và mau mắn cử hành bí tích giải tội.

Sắc lệnh này có giá trị đối với Ngày Thế giới các Ông Bà và người cao niên lần thứ III.

(Sala Stampa 5-7-2023)