Số đại biểu Công giáo tại Quốc hội Hàn Quốc lên tới mức kỷ lục

Photo: asianews.it

Số đại biểu Công giáo tại Quốc hội khóa mới ở Hàn Quốc lên tới mức kỷ lục: 80 người trên tổng số 300 đại biểu, theo kết quả cuộc bầu cử ngày 10 tháng Tư vừa qua.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong số 52 triệu 620.000 dân cư tại nước này, có 11,3% là tín hữu Công giáo.

Trong cuộc bầu cử vừa nói, đảng dân chủ đã thắng đảng dân quyền của Tổng thống Yoon Suk-yoel, hay cũng gọi là Duẫn Tích Duyệt theo tiếng Hán Việt.

Trong quá khứ, Hàn Quốc đã có hai tín hữu Công giáo làm tổng thống, đó là ông Kim Dae-jung, hay Kim Đại Trung, từ năm 1998 đến 2003, và ông Moon Jae-in, Văn Tại Dần, từ năm 2017 đến 2022.

Trong Quốc hội khóa mới của Hàn Quốc, có 16 đại biểu thuộc đảng bảo thủ, 53 người thuộc đảng Dân chủ, 11 người thuộc Tân đảng cải cách.

Trước cuộc bầu cử vừa qua, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã gửi đến tất cả các đảng phái một bản 43 câu hỏi, xin họ bày tỏ lập trường về những vấn đề chính trong số những điều cần làm về chính sách của đất nước. Ngày 28 tháng Ba sau đó, các giám mục đã phổ biến các câu trả lời và nhắc nhở rằng “Giáo hội Công giáo luôn dạy rằng các giáo dân không bao giờ được từ chối không tham gia chính trị, nhưng họ được kêu gọi thăng tiến công ích một cách có tổ chức và trong các cơ quan: kinh tế, xã hội, lập pháp, hành chánh, văn hóa, v.v.”

(Asia News 23-4-2024)