Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 25/06/2024: Ca tụng Đức Chúa - Đấng duy nhất và nhân hậu

Lên án các ngẫu tượng là một chủ đề thường thấy trong Kinh Thánh.[1] Thánh vịnh 115 (113B) củng cố niềm tin của dân Thiên Chúa qua việc ca tụng quyền năng Chúa và chế nhạo sự bất lực của các ngẫu tượng; thánh vịnh cũng cho thấy sự tương phản giữa chân lý với sự giả dối, giữa điều thiện với điều ác, và giữa việc mưu cầu tư lợi với việc phục vụ Chúa. Trong xã hội đề cao vật chất ngày nay, con người có thể dễ sa vào tệ sùng bái ngẫu tượng. Đây là một cám dỗ thường xuyên đối với tín hữu.[2] Cùng với tác giả thánh vịnh, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết loại bỏ các loại ngẫu tượng đang khuyến dụ chúng ta, khiến chúng ta chưa hết lòng thờ phượng Chúa và xa lạc chân lý của Ngài.

Mở đầu thánh vịnh tác giả cầu xin:

Xin đừng làm rạng rỡ chúng con,

vâng lạy Chúa, xin đừng,

nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ,

bởi vì Ngài thành tín yêu thương.

Khi nhấn mạnh đến việc tôn vinh và thờ lạy Thiên Chúa duy nhất, tác giả thánh vịnh muốn giải thoát con người khỏi thái độ khép kín, khỏi nô lệ tội lỗi và sự sùng bái thế giới như ngẫu tượng. Hơn nữa, Thiên Chúa chúng ta rất cao cả quyền năng, danh Ngài xứng đáng được rạng rỡ và đáng được tôn vinh vì Ngài thành tín yêu thương; Ngài luôn đi bước trước còn con người luôn chỉ là đáp lại lời Ngài mà thôi.

Ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa bằng sự cảm nghiệm Chúa là Đấng thành tín yêu thương đó chính là sự xác nhận mối tương quan gần gũi thiết thân của chúng ta với Thiên Chúa. Ai thờ ngẫu tượng là mặc nhiên không nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa Tể duy nhất, nên không thể thông hiệp với Thiên Chúa. Ðức Giêsu đã dạy: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Mt 6,24).

Chúng ta phải xác nhận một sự thật rằng chúng ta không thể nhìn thấy Thiên Chúa, vì thế những người ngoài có thể nhạo cười chúng ta rằng: “Thiên Chúa chúng ở đâu?”

Câu trả lời của tác giả thánh vịnh: Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên đã bác bỏ ý tưởng rằng: phải nhìn thấy Thiên Chúa thì Thiên Chúa mới hiện hữu. Chúng ta có nhìn thấy dòng điện đâu, nhưng thử chạm tay vào dòng điện ấy xem nó có không?! Chúng ta cũng có nhìn thấy hơi thở đâu, nhưng nếu không có nó thì chúng ta sẽ ra sao?!

Việc không nhìn thấy Thiên Chúa một cách hữu hình rất dễ đưa con người đến chỗ bị cám dỗ nghi ngờ không có Thiên Chúa. Tuy nhiên, điều ấy lại xác minh rằng, lý trí của con người tự nó không thể thấy được Thiên Chúa. Lý do dân Israel thờ ngẫu tượng là vì dân muốn nhìn thấy, muốn đụng chạm vào các tượng thần; nhưng họ không hiểu rằng Thiên Chúa quyền năng của họ lại là Đấng vô hình.

Để phản đối việc thờ ngẫu tượng ấy, tác giả thánh vịnh làm nổi bật sự vô lý và bản chất vô hồn của các thần tượng; tác giả cũng cho thấy việc đặt niềm tin vào bất cứ điều gì khác ngoài Chúa là vô ích.

Tượng thần chư dân chỉ là vàng bạc,

chỉ do tay người thế tạo thành.

Có mắt có miệng, không nhìn không nói,

có mũi có tai, không ngửi không nghe.

Có hai tay, không sờ không mó

có hai chân, không bước không đi,

từ cổ họng, không thốt ra một tiếng.

Vì thế, chúng ta hãy ý thức rằng mình luôn ở trước nhan Thiên Chúa, Thiên Chúa thấy rõ và biết hết tất cả về chúng ta. Cảm nghiệm được điều này, tác giả thánh vịnh đã kêu gọi:

Nhà Israel, hãy tin cậy Chúa,

chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.

Nhà Aharon, hãy tin cậy Chúa,

chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.

Ai kính sợ Chúa, hãy tin cậy Chúa,

chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.

Ba lời kêu gọi được trả lời bằng ba câu giống hệt nhau rằng: chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.  Vâng, Chúa bênh vực và bảo vệ chúng ta trong những lúc chúng ta khủng hoảng và bị cám dỗ thờ lạy ngẫu tượng.

Thánh vịnh kết thúc bằng lời chúc phúc:

Chúa nhớ đến ta và sẽ ban phúc cả:

sẽ ban phúc cho nhà Israel,

sẽ ban phúc cho nhà Aharon,

sẽ ban phúc cho người kính sợ Chúa,

cho người lớn cũng như kẻ nhỏ.

Nguyện xin Chúa rộng rãi thi ân

cho anh em và cho con cháu.

Nguyện xin Chúa, Đấng dựng nên đất trời,

xuống muôn phúc lành cho anh em.

Lạy Chúa là Đấng vượt ngàn mây thẳm, Chúa ban vũ trụ xinh đẹp này cho loài người chúng con. Hơn thế nữa, Chúa hằng ban xuống mọi ơn lành. Xin giúp chúng con biết loại bỏ ngẫu tượng đang thôn tính chúng con. Xin dâng Chúa lời tôn vinh chúc tụng. Xin ca ngợi danh Chúa đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Minh Thanh


[1] x. Tv 115,4-5.8; x. Is 44,9-20; Gr 10,1-16; Dn 14,1-30; Br 6; Kn 13,1-15,19.

[2] GL HTCG số 1723.