Thêm một giám mục Trung Quốc được Đức Thánh cha bổ nhiệm

圖片:信德網
Thêm một giám mục Trung Quốc được Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm: đó là Đức cha Giuse Dương Vĩnh Cường (Yang Yongquiang), Giám mục Giáo phận Hàng Châu (Hangzhou).

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng: “Trong khuôn khổ cuộc đối thoại liên quan đến việc áp dụng Hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa nhân dân Trung Quốc, ngày 12 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Dương Vĩnh Cường, làm Giám mục Giáo phận Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Zhejiang), thuyên chuyển Đức cha từ Giáo phận Chu Thôn (Zhoucun), tỉnh Sơn Đông.

Đức cha Dương Vĩnh Cường năm nay 54 tuổi, sinh ngày 11 tháng Tư năm 1970, tại huyện Bác Hưng (Boxing), tỉnh Sơn Đông, học triết và thần học tại Chủng viện Thánh Linh ở Sơn Đông, rồi tại Chủng viện Xà Sơn (Sheshan), gần Thượng Hải. Ngày 15 tháng Sáu năm 1995, thầy được thụ phong linh mục. Sau khi thi hành sứ vụ cha sở, cha được gửi đi để đào sâu việc thụ huấn tại Đại chủng viện Quốc gia ở Bắc Kinh. Sau đó, cha đảm nhận nhiệm vụ giáo sư tại Đại chủng viện Thánh Linh ở Sơn Đông. Ngày 15 tháng Mười Một năm 2010, ngài được thụ phong Giám mục Phó Giáo phận Chu Thông và ngày 08 tháng Hai năm 2013, kế nhiệm Đức cha Mã Học Thành (Ma Xuesheng). Ngày 12 tháng Sáu vừa qua, Đức cha được Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Hàng Châu.

Hồi tháng Mười năm ngoái, Đức cha Dương Vĩnh Cường cùng với Đức cha Diệu Thuận (Yao Shun), Giám mục Giáo phận Tể Ninh, đã tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thứ XVI, tại Roma.

(Sala Stampa 22-6-2024)