Tin Giáo Hội

Wednesday, April 17, 2019

G. Trần Đức Anh, O.P. - Vatican

Wednesday, April 17, 2019

G. Trần Đức Anh, O.P. - Vatican

Wednesday, April 17, 2019

Đúng một ngày sau khi ngọn lửa bùng phát, gây hỏa hoạn tại Nhà thờ Đức Bà Paris, tất cả các nhà thờ chính tòa tại Pháp sẽ đánh chuông để tỏ tình liên đới với giáo phận Paris.


Hồng Thủy - Vatican

Tuesday, April 16, 2019

G. Trần Đức Anh, O.P. - Vatican

Saturday, April 13, 2019

Hồng Thủy - Vatican

Please wait while the page is loading