Videos

Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 04/12/2021
Lời Chúa, Chúa Nhật 05/12/2021
Thánh lễ Đức Thánh cha cử hành cho các tín hữu
Đức Thánh cha gặp gỡ các vị lãnh đạo Chính thống
Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 03/12/2021
Đức Thánh cha thăm Tổng thống và gặp chính quyền
Đức Thánh cha gặp gỡ các linh mục, phó tế, tu sĩ