Videos

Sứ điệp Đức Hồng y Quốc vụ khanh gửi Hội nghị
Đức Thánh cha đề nghị hai tiêu chuẩn để chuẩn bị
Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 26/01/2021
Lời Chúa, Thứ Ba 26/01/2021
Lời Chúa, Thứ Tư 27/01/2021
Đức Thánh cha: Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trong
Đức Tổng giám mục Rino Fisichella chủ tế thánh lễ