Videos

Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 13/07/2020
Đức Thánh cha: Lời Chúa là lời duy nhất làm cho
Lời Chúa, Thứ Ba 14/07/2020
Lời Chúa, Thứ Hai 13/07/2020
Thánh Lễ Chúa Nhật, 12/07/2020
Lời Chúa, Chúa Nhật 12/07/2020
Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 11/07/2020