Videos

Thánh Lễ Chúa Nhật, 17/10/2021
Lời Chúa, Thứ Hai 18/10/2021
Lời Chúa, Chúa Nhật 17/10/2021
Một nữ tu thừa sai Colombia được trả tự do sau
Ứng dụng điện thoại di động mới của Đài Chân Lý Á
Thánh lễ khai mạc tiến trình Thượng Hội đồng Giám
Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 16/10/2021