Viện phụ Tổng quyền Dòng Xitô được tái cử

Viện phụ Mauro-Giuseppe Lepori | © Pierre Pistoletti

Hôm 11 tháng Mười vừa qua, Viện phụ Tổng quyền Dòng Xitô, cha Mauro-Giuseppe Lepori, đã được tái cử.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha Lepori người Thụy Sĩ Ý, năm nay 63 tuổi, sinh tại Lugano bang Ticino năm 1959, gia nhập Dòng Xitô năm 1984, tại đan viện Hauterive, bang Fribourg và 10 năm sau đó, 1994, cha được bầu làm Viện phụ Đan viện này.

Hồi đầu tháng Chín năm 2010, cha được bầu làm Viện phụ Tổng quyền của Dòng Xitô. Cha là tác giả của nhiều sách tu đức.

Hôm thứ Hai, ngày 11 tháng Mười vừa qua, trong Tổng tu nghị Dòng Xitô, các Viện phụ và Viện mẫu, và các Bề trên Đan viện tự quản, nhóm tại thị trấn Ariccia, gần Roma, đã tái cử cha Lepori trong chức vụ Viện phụ Tổng quyền. Tổng tu nghị tiến hành từ ngày 09 đến ngày 21 tháng Mười tới đây, và trong số các tham dự viên cũng có một số Viện phụ người Việt.

Theo niên giám năm 2020 của Tòa Thánh, Dòng Xitô có 78 Đan viện và 1.645 Đan sĩ, trong đó có 678 linh mục, và theo đó, Chi dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam có 11 Đan viện với 760 Đan sĩ.

(www.ocist.org, KAP 11-10-2022)

Add new comment

1 + 3 =