Vào năm 2030 thế giới sẽ thiếu 4,7 triệu trẻ nữ

Photo: kath.net/news/75931

Trong vòng gần 10 năm nữa, tức là khoảng năm 2030 tới đây, thế giới sẽ thiếu khoảng 4,7 triệu thiếu nữ, vì nạn phá thai chọn giống, loại bỏ các bào thai nữ, nhất là tại miền đông nam Âu châu, nam và đông Á châu.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Tin trên đây do Đài phát thanh Thụy Sĩ (Schweizer Rundfunk), truyền đi hôm 07/8/2021 vừa qua, trích thuật nghiên cứu của “Tạp Chí y khoa Anh quốc” (British Medical Journal).

Cùng với sự suy giảm số trẻ nữ sinh ra, số hài nhi nam sinh ra sẽ tăng thêm một phần ba. Tình trạng trai thừa gái thiếu này sẽ đưa tới hậu quả là sự gắn kết xã hội sẽ bị suy giảm, và xu hướng sử dụng bạo lực và những hành động phản xã hội có thể gia tăng. Những vụ phá bào thai nữ đã gia tăng trong 40 năm qua, do ảnh hưởng của quan niệm văn hóa trọng nam khinh nữ, nhất là tại Đông và nam Á, như tại Trung Quốc và Ấn Độ, cũng như tại miền đông nam Âu châu.

Add new comment

1 + 12 =