Vài con số về các Đại học và Học viện Giáo hoàng ở Roma

Photo: Vatican Media

Tại Roma, hiện có khoảng 16.000 sinh viên đến từ năm châu, theo học tại 22 cơ sở giáo dục cao đẳng. Trong số này có bảy đại học, hai trường cao đẳng, và chín học viện.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Số sinh viên này chiếm 8% tổng số các sinh viên đại học ở Roma. Đại học công lập La Sapienza ở Roma do Đức Giáo hoàng Bonifacio VIII thành lập cách đây 720 năm (1303) và hiện có 65 phân khoa với 140.000 sinh viên, 8.000 giáo sư và nhân viên.

Những con số trên đây được trình bày trong cuộc họp báo tại Đài Vatican, dưới quyền chủ tọa của linh mục giáo sư Luis Navarro, Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Thánh Giá (Santa Croce) của Giám hạt tòng nhân Opus Dei, cùng với một số chức sắc khác, nhân dịp Đức Thánh cha tiếp kiến các sinh viên thuộc các Đại học và Học viện này, sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng Hai tại Vatican. Hiện diện trong dịp này cũng có Đức Hồng y José Tolentino de Mendonça, người Bồ Đào Nha, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo.

Có 2.000 giáo sư, 3.000 văn bằng đại học được cấp phát trong năm vừa qua, 600 nhân viên, 15 dòng tu phục vụ tại các cơ sở giáo dục này.

Cha Navarro cho biết ngày càng có sự cộng tác chặt chẽ giữa các cộng đồng đại học, được liên kết thành Hội đồng các Đại học và Học viện Giáo hoàng ở Roma, gọi tắt là CRUIPRO. Hiện nay, cha là Chủ tịch của Hội đồng này.

Trong cuộc họp báo, các vị hữu trách cũng cho biết có 221 đại học hoặc phân khoa trên thế giới kết nối với các Đại học và Học viện Giáo hoàng ở Roma. Tỷ lệ giáo sư và sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục Giáo hoàng này là, cứ sáu sinh viên thì có một giáo sư, trong khi tỷ lệ thầy trò tại các đại học đời ở Roma là: cứ một thầy thì có mười sáu học trò.

(Omnesmag.com, sismografo 24-2-2023)

Add new comment

9 + 6 =