Tuần Gặp gỡ Giới trẻ châu Âu Taizé lần thứ 42 sẽ được tổ chức tại Wrocław, Balan

APP/REPORTER

Tuần Gặp gỡ Giới trẻ châu Âu Taizé lần thứ 42 sẽ được tổ chức tại thành phố Wrocław, Balan, từ ngày 28/12/2019-01/01/2020.


Hồng Thủy - Vatican

Hôm 30/12/2018 vừa qua, tại thủ đô Madrid của Tây ban nha, nơi diễn ra Tuần Gặp gỡ Giới trẻ châu Âu Taizé lần thứ 41, Tu huynh Alois, bề trên tu viện đại kết Taizé, đã thông báo về thời gian và địa điểm sẽ diễn ra Tuần Gặp gỡ Giới trẻ châu Âu Taizé lần thứ 42.

Cộng đoàn Taizé đã chọn tổ chức Cuộc gặp gỡ tại thành phố Wrocław để đáp lại lời mời của Đức Tổng Giám mục Công giáo Kupny cũng như Đức Giám mục Tin lành Luther Bogusz và thị trưởng thành phố.

Đây sẽ là lần thứ 3 Tuần Gặp gỡ Giới trẻ châu Âu Taizé được tổ chức tại Wrocław, sau hai lần vào các năm 1989 và 1995; và đây sẽ là lần thứ 5 sự kiện này được tổ chức tại Balan, hai lần trước đó là tại Vác-sa-va năm 1999 và Poznan năm 2009.

Cuộc lữ hành tin tưởng trên trái đất

Những Tuần Gặp gỡ hàng năm của Giới trẻ châu Âu là một phần của “Cuộc lữ hành tin tưởng trên trái đất”, do cộng đoàn Taizé linh hoạt từ 40 năm qua. Các bạn trẻ tham dự những cuộc gặp gỡ này sẽ họp lại cùng nhau cầu nguyện, để hội nhập vào một Giáo hội địa phương trong vài ngày và để tìm cách đào sâu các đề tài như sự hiểu biết giữa các dân tộc, hòa bình, hiểu biết về đức tin và cam kết xã hội.

Ngày nay cộng đoàn Taizé có khoảng 100 tu huynh, thuộc các Giáo hội như Công giáo và các cộng đoàn Tin lành, đến từ hơn 30 quốc gia, gắn bó với nhau trong việc sống các lời khấn đan tu. Bằng chính sự hiện diện của mình, cộng đoàn muốn trở thành một dấu hiệu hòa giải cụ thể giữa các Kitô hữu bị chia rẽ và giữa các dân tộc bị chia rẽ.

Add new comment

7 + 0 =