Tin lành Đức bị mất thành viên tới mức kỷ lục

Infografik Statistik Mitglieder EKD

Chưa bao giờ có ít tín hữu Tin lành tại Đức như hiện nay. Chưa bao giờ số người Tin lành Đức xin ra khỏi Giáo hội nhiều như hiện nay.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trên đây là nội dung thống kê về Giáo hội Tin lành Đức, công bố hôm 07 tháng Ba vừa qua, tại thành phố Hamburg, Bắc Đức, về tình trạng Giáo hội này trong năm ngoái, 2022.

Trong năm ngoái, tại Đức chỉ còn 19.100.000 tín hữu Tin lành, tức là giảm mất 575.000 tín hữu so với năm trước đó, và hiện chiếm 22,7% dân Đức, tức là giảm 2,9% so với năm 2021. Đây là sự giảm sút kỷ lục vì có 380.000 tín hữu làm đơn xin ra khỏi Giáo hội, cộng thêm với số tín hữu qua đời. Số người rời bỏ Giáo hội trong năm ngoái tăng 100.000 so với năm trước đó, tức là tăng 35,7%.

Tin lành Đức, gọi tắt là EKD (Evangelische Kirche in Deutschland), gồm 20 Giáo hội thành viên thuộc các tiểu bang. Nữ Mục sư Annette Kurschus, Chủ tịch Hội đồng EKD nói rằng con số mới các tín hữu thành viên thật là “gây ấn tượng mạnh”, nhất là đối với những người dấn thân trong Giáo hội này. Con số những người ra khỏi Giáo hội nhiều như thế thật là đáng lo âu.

Giáo hội Công giáo tại Đức cũng bị tình trạng nhiều tín hữu xin ra khỏi Giáo hội và trong năm ngoái, lần đầu tiên tổng số các tín hữu của hai Giáo hội Kitô này cộng lại trở thành thiểu số so với toàn dân, tức là dưới 50% dân số Đức. Thống kê mới nhất về Giáo hội Công giáo tại nước này chưa được công bố, và thường được công bố trong mùa hè.

Theo thống kê công bố năm ngoái, có gần 360.000 tín hữu Công giáo (359.338) làm đơn xin ra khỏi Giáo hội, và đó là một con số kỷ lục. Hiện nay, có 21 triệu 600.000 người Công giáo tại Đức, tương đương với 26% dân số.

Hiện nay, Công giáo Đức đang tiến hành Con đường Công nghị để cải tổ Giáo hội, vì cho rằng ảnh hưởng của nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là nguyên nhân chính làm cho Giáo hội Công giáo sa sút, vì thế cần cải tổ trong bốn lãnh vực, là dân chủ hóa Giáo hội, đổi mới luân lý tính dục, nới lỏng luật độc thân giáo sĩ và truyền chức cho phụ nữ. Giáo hội Tin lành không gặp những vấn đề này, nhưng số tín hữu vẫn suy giảm nhiều hơn.

(KNA 7-3-2023)

Add new comment

10 + 0 =