Tiền Công giáo Đức giúp Giáo hội hoàn vũ giảm sút

St. Marinus in Wilparting (Bayern) | ANSA

Số tiền Giáo hội Công giáo Đức tài trợ các dự án, giúp Giáo hội tại Á, Phi, Mỹ Latinh và Đông Âu trong năm ngoái, 2019, giảm sút so với năm trước đó.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Theo phúc trình, công bố hôm 24/7/2020 vừa qua, ngân khoản Giáo hội Công giáo tại Đức giúp Giáo hội hoàn vũ trong năm 2019 là 591 triệu 600.000 Euro, tức là ít hơn so với năm 2018. Hồi đó, số tiền Công giáo Đức giúp với con số kỷ lục là 616 triệu Euro.

Dầu sao, Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội hoàn vũ, cũng bày tỏ sự hài lòng, vì tuy không bằng những năm trước đây, nhưng sự dấn thân của các tín hữu Công giáo Đức vẫn tiếp tục trước tình trạng nghèo và khó khăn trên thế giới: họ đặc biệt dấn thân tại những nơi nào cần nhất. Đức Tổng giám mục Schick cũng kêu gọi các giới lãnh đạo chính trị thế giới đặt an sinh của dân chúng ở trung tâm mọi hoạt động chính trị.

Phúc trình 2019 công bố hôm thứ Sáu tuần qua (24/7), cho biết ngân khoản đóng góp của Hội đồng Giám mục Đức để tài trợ các dự án của các Giáo hội tại các nước nghèo, đến từ số tiền do ân nhân gửi giúp, các cuộc lạc quyên, từ ngân sách của Giáo hội và cả tiền do chính phủ hỗ trợ. Trong thực tế, theo Đức Tổng giám mục Schick, ngân khoản trợ giúp của Công giáo Đức nhiều hơn, vì có nhiều giáo xứ và hiệp hội gửi tiền trực tiếp đến những nơi họ giúp đỡ, mà không qua trung ương của Giáo hội Công giáo tại Đức.

(KNA 25-7-2020)

Add new comment

13 + 0 =