Thủ lãnh Công giáo Đông phương và Chính thống Ucraina nhắm cải tổ lịch phụng vụ

Epiphanius I of Ukraine and Major Archbishop Sviatoslav Shevchuk meet on March 23, 2022. | Courtesy photo / news.ugcc.ua

Hôm 24 tháng Mười Hai vừa qua, hai vị thủ lãnh Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương, Đức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk và Giáo hội Chính thống Ucraina Epiphanius đã gặp nhau tại thủ đô Kiev để bàn về việc cải tổ lịch phụng vụ.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hai vị khẳng định rằng việc cải tổ lịch phụng vụ đang trở nên một vấn đề cấp thiết, liên quan đến việc cử hành lễ Giáng sinh và Phục sinh. Sau khi thảo luận, hai vị đã quyết định thành lập một ban làm việc để nghiên cứu vấn đề một cách sâu rộng hầu đưa ra những đề nghị cụ thể cho hàng giáo sĩ và Công nghị của hai Giáo hội, trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung Nicea năm 325 sẽ mừng vào năm 2025 tới đây.

Các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông phương, cũng như Chính thống và các Giáo hội Đông phương khác theo lịch Giulianô và mừng lễ Giáng sinh vào ngày 07 tháng Giêng. Các Giáo hội Latinh, kể cả Tin lành, cử hành lễ này vào ngày 25 tháng Mười Hai, theo lịch Gregoriano. Tuy nhiên, một số Giáo hội Đông phương đang cứu xét việc du nhập điều gọi là lịch tân Giuliano, theo đó những lễ cố định như lễ Giáng sinh sẽ được cử hành ngày 25 tháng Mười Hai theo lịch Gregorianô và toàn thể chu kỳ Phục sinh thì theo lịch Giulianô.

Trong cuộc gặp gỡ hôm 24 tháng Mười Hai vừa qua, hai vị thủ lãnh Giáo hội cũng bàn về những quan hệ liên tôn và vấn đề tương quan giữa Giáo hội và Nhà nước tại Ucraina, và cuộc gây hấn của Nga chống Ucraina cũng như vấn đề phát triển đất nước sau chiến tranh hiện nay.

Trong thực tế, cả Công giáo Latinh và Chính thống và Công giáo nghi lễ Đông phương đều cử hành lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng Mười Hai, theo quyết định của Công đồng chung Êphêsô năm 431, nhưng sở dĩ các Giáo hội Đông phương cử hành vào ngày 07 tháng Giêng, vì họ theo lịch Giulianô. Lịch này bị sai lệch nên đến năm 1582, Đức Giáo hoàng Grêgôriô quyết định điều chỉnh lại: sau ngày 04 tháng Mười năm 1582 liền tiếp theo đó là ngày 15 tháng Mười năm 1582, nhưng các Giáo hội Đông phương không chấp nhận, vì cho rằng lịch là điều thánh thiêng không thể thay đổi.

Hiện nay, sự sai trệch của lịch Giulianô so với lịch Gregorianô là 13 ngày, vì thế ngày 25 tháng Mười Hai tương đương với ngày 07 tháng Giêng, theo lịch Giulianô. Năm 1923, nhà thiên văn học Milutin Milankovic người Serbia đề nghị theo lịch tân Giuliano và đến năm 2800, thì lịch Giulianô sẽ hoàn toàn đồng nhất với lịch Giulianô.

(News.yahoo.com, Kai 24-12-2022)

Add new comment

3 + 12 =