Thụy Sĩ quyết định lập Đại sứ quán thường trú cạnh Tòa Thánh

L'ambassade se Suisse auprès du Saint-Siège va s'installer à Rome | © Maurice Page

Hôm 01/10/2021 vừa qua, Hội đồng chính phủ Liên bang Thụy Sĩ, gồm 7 thành viên cũng là 7 bộ trưởng, đã quyết định thiết lập đại sứ quán cạnh Tòa Thánh, với mục đích tăng cường sự cộng tác song phương trong các lãnh vực ưu tiên đối với chính sách đối ngoại của Thụy Sĩ.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Từ năm 2014, vị Đại sứ Thụy Sĩ cạnh Tòa Thánh cư ngụ tại Slovenia. Theo chính phủ, tình trạng này không còn để cho vị đại sứ Thụy Sĩ cạnh Tòa Thánh có thể chu toàn hữu hiệu toàn bộ các trách vụ ngoại giao với Tòa Thánh. Từ nhiều năm nay, Thụy Sĩ gia tăng các cuộc viếng thăm chính thức cấp cao tại Tòa Thánh, và các cuộc viếng thăm này cần được chuẩn bị, đồng hành và tiếp xúc liên tục tại chỗ với Tòa Thánh.

Nay quyết định lập đại sứ quán mới cạnh Tòa Thánh sẽ giúp đào sâu và cụ thể hóa tiềm năng cộng tác giữa Liên bang Thụy sĩ và Tòa Thánh, quanh những vấn đề chung trong chính sách đối ngoại, như thăng tiến hòa bình hoặc sự phát triển lâu bền, là những điều nòng cốt trong chính sách đối thoại của Hội đồng chính phủ Liên bang Thụy Sĩ, trong tam niên 2020-2023.

Quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh vừa phong phú vừa phức tạp. Trong khi Tòa Thánh có Tòa Sứ thần tại Thụy Sĩ từ năm 1586, với một thời kỳ gián đoạn từ 1873 đến 1920, Thụy Sĩ chỉ có đại diện ngoại giao cạnh Tòa Thánh từ năm 1991. Chức năng Đại sứ Thụy Sĩ cạnh Tòa Thánh lần lượt được thi hành từ thủ đô Berne, Praha, Genève, rồi lại từ Berne, và sau cùng từ thủ đô Lubliana của Slovenia.

Sự thiết lập Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Roma, cạnh Tòa Thánh không thay đổi tương quan của Liên bang Thụy Sĩ với các Giáo hội Công giáo và Tin lành cải cách tại nước này. Biện pháp mới cũng được thực hiện trong sự tôn trọng các thẩm quyền liên hệ của Liên bang và các tiểu bang tại Thụy Sĩ.

(cath.ch 1-10-2021)

Add new comment

13 + 4 =