Thống đốc bang Colorado thỉnh cầu Tối cao pháp viện

Image by William Murphy from Pixabay

Thống đốc bang Colorado Hoa Kỳ, ông Jared Polis, thuộc đảng Dân Chủ, thỉnh cầu Tối cao pháp viện Liên bang bãi đơn kiện chống chính quyền bang này vì hạn chế các buổi lễ tôn giáo, viện cớ chống lây nhiễm Coronavirus.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Giáo hội Tin lành tên là “Mùa gặt cao nguyên” (High Plains Harvest) ở Eaton, bang Colorado, đã kiện lên tòa án tối cao chống thống đốc bang này vì đã kỳ thị các hoạt động tôn giáo, chỉ cho tối đa 50 người dự lễ, trong khi lại cho nhiều tiệm bán lẻ được tự do, không giới hạn số người như vậy. Trong đơn khiếu nại ngày 4/12 vừa qua, Giáo hội Tin lành này nói rằng: “Sự hạn chế của chính quyền tiểu bang “rõ ràng là có tính cách chọn lọc và phân biệt đối xử, áp đặt cho các nhà thờ những giới hạn mà một số cửa hàng bán lẻ được miễn trừ”.

Hôm 9/12/2020 vừa qua, thống đốc Jared Polis đã ra lệnh mới, xếp các nhà thờ vào số những “doanh vụ quan trọng” và được miễn khỏi tuân hành những giới hạn như các doanh vụ không thiết yếu. Cùng ngày 9/12, thống đốc gửi thư xin Tối cao Pháp viện Mỹ bỏ qua vụ kiện chống tiểu bang và nói rằng “Giáo hội mùa gặt cao nguyên” đã được sự giải tỏa mà họ tìm kiếm.

Trước đó, ngày 25/11, với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Tối cao pháp viện Mỹ đã xử cho giáo phận Công giáo Brooklyn, bang New York thắng kiện chống lại những hạn chế vô lý và thái quá của chính quyền bang này đối với các nhà thờ. Tiếp đó, ngày 3/12, Tòa án tối cao cũng đã xử và bác những hạn chế của chính quyền bang California áp đặt trên các buổi lễ tôn giáo tại bang này và gọi những hạn chế đó là đi ngược với khoản 1 của Hiến pháp căn bản Mỹ bảo đảm quyền tự do tôn giáo.

(CNA 10-12-2020)

Add new comment

3 + 0 =