Thầy Alois: Có một cảm thức lo sợ gia tăng nơi người trẻ

Photo: taize.fr

Thầy Alois Loser, Bề trên Cộng đoàn đại kết Taizé, bên Pháp, nhận xét rằng có một cảm thức lo sợ gia tăng nơi người trẻ ngày nay.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thầy Alois, người Đức thuộc Công giáo, cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, sau cuộc gặp gỡ của giới trẻ Kitô Âu châu, từ ngày 28 tháng Mười Hai năm 2021 đến ngày 01 tháng Giêng năm 2022 vừa qua. Cuộc gặp gỡ năm nay tại thành Torino bắc Ý và tại Taizé, phần lớn tiến hành dưới dạng trực tuyến vì đại dịch. Thầy nhìn nhận bầu không khí hiện nay thật là nặng nề đối với các thế hệ trẻ. Họ cần những dự phóng cho tương lai, nhưng trong lúc này họ không thể tưởng nghĩ ra tương lai ấy và họ không biết những gì đang chờ đợi họ.

Thầy Alois cũng nhìn nhận rằng “đại dịch đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên cuộc sống chúng ta. Những người trẻ không biết tương lai họ sẽ ra sao, họ bị thất nghiệp và thường gặp vấn đề trong việc tiếp tục học hoặc huấn nghệ. Đồng thời, họ cảm thấy một ước muốn không cưỡng lại được phát triển và ở cùng nhau, trong tình trạng như thế, điều rất quan trọng là đương đầu với những khó khăn ấy trong tinh thần tin tưởng, tín thác.”

“Các anh em trong cộng đoàn Taizé này muốn bắt đầu năm nay với niềm tín thác, không phải đi từ tình trạng khó khăn vì đại dịch, nhưng từ niềm tin của chúng ta, theo đó Thiên Chúa ở với chúng ta và yêu thương trần thế. Chúa Kitô và Thánh Linh hiện diện và ban cho chúng ta ơn can đảm, như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viết trong sứ điệp gửi Cộng đoàn Taizé và các tham dự viên cuộc gặp gỡ ở Torino. Vì chúng ta cởi mở đối với sự hiện diện của Chúa Kitô, chúng ta không ngoảnh mặt đi trước những đau khổ của con người và cuộc khủng hoảng hiện nay, nhưng chúng ta nhìn thực tại với lòng tín thác.”

(Kai, Vatican News 3-1-2022)

Add new comment

13 + 5 =