Thần học gia Tin lành: 15.000 nhà thờ tại Đức trong tương lai sẽ không cần nữa

Image by Pozhi from Pixabay

Trong vòng 40 năm tới đây, tức là khoảng năm 2060, có một phần ba thánh đường tại Đức sẽ không còn được sử dụng nữa, trên tổng số hơn 45.000 nhà thờ tại Đức và không còn được các Giáo hội tài trợ.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trên đây là kết quả nghiên cứu của thần học gia Tin lành Thomas Erne, cũng là một chuyên gia về việc xây cất nhà thờ. Nghiên cứu này được đăng trên tờ “Frankfurt toàn báo” (Frankfurter Allgemeinen Zeitung), số ra Chúa nhật 30/5/2021 vừa qua. Lý do chính của hiện tượng trên đây là sự giảm sút của các tín hữu trong các cộng đoàn xứ đạo và do đó số tiền thuế do các tín hữu đóng góp cho các Giáo hội của họ cũng suy giảm.

Hiện nay, tại Đức có 43 triệu tín hữu Kitô, phần lớn thuộc Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Tin lành. Trong vòng 40 năm tới đây, số Kitô hữu Đức sẽ chỉ còn lại 20 triệu người.

Vì thế, theo thần học gia Thomas Erne, các Giáo hội Kitô cần thận trọng suy nghĩ về vấn đề nhà thờ, vì xã hội Đức rất nhạy cảm đối với vấn đề kéo sập thánh đường hoặc biến cải việc sử dụng các nhà thờ. Đối với các thánh đường không được sử dụng nữa, tốt hơn nên tìm kiếm một sự sử dụng mới, dung hợp với ý nghĩa tôn giáo của thánh đường. Ví dụ, có những nhà thờ được dùng làm vườn trẻ, các căn hộ cho các gia đình, hoặc làm các hộc giữ tro hỏa táng.

(KNA 1-6-2021)

Add new comment

2 + 10 =