Thêm 76 thánh đường và cơ sở Kitô được chính phủ Ai Cập công nhận

Church of St. George in Old Cairo. Egypt. | Aude, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Trong tháng Bảy và tháng Tám năm 2021 này, đã có thêm 76 thánh đường và cơ sở Kitô đi kèm được chính phủ Ai Cập công nhận, nâng tổng số lên 1958 nhà thờ và cơ sở Kitô được coi là hợp pháp.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Tại Ai Cập, trước đây do những biện pháp rất ngặt nghèo trong việc cấp giấy phép xây cất các nơi thờ phượng không thuộc Hồi giáo, nên các Giáo hội Chính thống và Công giáo Copte thường tự động dựng lên các nơi thờ phượng để đáp ứng nhu cầu của Giáo hội và của các tín hữu. Tiến trình cứu xét và hợp thức hóa các cơ sở này đã được chính phủ Ai Cập tiến hành, sau khi Quốc hội thông qua đạo luật về vấn đề này, ngày 30 tháng Tám năm 2016. Cho đến nay Ủy ban đặc nhiệm của chính phủ đã nhóm họp 20 lần để hợp thức hóa các thánh đường và các cơ sở Kitô giáo.

Trong thông cáo mới được công bố trên công báo của chính phủ Ai Cập, có 27 nơi thờ phượng và 49 cơ sở đi kèm, được chính phủ nhìn nhận là hợp pháp, theo sắc lệnh ký ngày 09/8 vừa qua, của Thủ tướng Mostafa Madbouly.

Trước đó, trong sắc lệnh ngày 12/4 năm nay, có 82 thánh đường và cơ sở phụ cận được chính phủ Ai Cập nhìn nhận là hợp pháp.

Trong số 95 triệu dân Ai Cập, phần lớn theo Hồi giáo và số tín hữu Chính thống Copte chiếm khoảng 10%. Các tín hữu Công giáo Copte chỉ có khoảng 200.000 người.

Hồi cuối tháng Giêng năm nay, Đại giáo trưởng Hồi giáo Ai Cập Shawki Allam, đã công bố một giáo pháp (Fatwa), khẳng định rằng các tín hữu Hồi giáo Ai Cập có thể cộng tác, như công nhân vào việc xây cất các thánh đường Kitô. Đây thực là một tiến bộ lớn tại Ai Cập. Trong quá khứ, các tín hữu Hồi giáo không thể cộng tác vào việc xây dựng các nơi thờ phượng của Kitô giáo. Với giáo pháp chính thức vừa nói, các công nhân Hồi giáo có thể góp phần kiến thiết 44 thánh đường đang tiến hành hoặc tu bổ 16 nhà thờ cổ kính của Giáo hội Chính thống Copte cần trùng tu. Các công nhân ấy được trả lương theo qui định của luật pháp.

(Fides 24-8-2021)

Add new comment

1 + 0 =