Tỷ lệ Công giáo Hispanic gia tăng tại Mỹ

Credit: CNS photo/Tyler Orsburn.

Tỷ lệ các tín hữu Công giáo nói tiếng Tây Ban Nha, quen gọi là người Hispanics, gia tăng tại Mỹ, theo một nghiên cứu mới, và số người Công giáo da trắng tại Mỹ giảm sút.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Theo Trung tâm Nghiên cứu PEW ở Mỹ, trong hai năm 2018 và 2019, 65% người Mỹ trưởng thành xác nhận mình là Kitô hữu, tức là giảm 13% so với năm 2007 (78%), cùng khoảng thời gian đó có 26% người Mỹ trưởng thành tuyên bố mình không thuộc tôn giáo nào, tức là tăng 10% so với tình trạng năm 2007. Có 20% người Mỹ nhìn nhận mình là tín hữu Công giáo, tức là giảm 3% so với năm 2009. Tuy nhiên, nghiên cứu mới của Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Công Cộng (Public Religion Research Institute), sự giảm sút số tín hữu Công Giáo Mỹ chỉ diễn ra nơi các tín hữu da trắng, từ 14 xuống còn 12% từ 2010 đến 2019, nhưng lại gia tăng nơi các tín hữu Công giáo Hispanics.

Nghiên cứu cũng cho thấy, các tín hữu Công giáo Hispanic tại Mỹ thường ủng hộ đảng Dân Chủ hơn là các tín hữu Công giáo da trắng. Các tín hữu Công giáo Mỹ nói chung liệt kê nạn khủng bố và việc săn sóc sức khỏe vào số 3 vấn đề làm họ quan tâm nhiều nhất, trong khi các tín hữu Công giáo da trắng ở Mỹ quan tâm nhiều đến vấn đề di dân.

(PEW 10-2-2020)

Add new comment

4 + 6 =