Tổng giáo phận Hamburg gặp khó khăn

Image by Klaus Adamsberger from Pixabay

Tổng giáo phận Hamburg, ở miền bắc Đức, với 400.000 tín hữu Công giáo, đang mắc nợ 79 triệu Euro và đang phải xúc tiến chương trình tiết kiệm tối đa, bắt đầu từ năm tới 2021 cho đến năm 2035.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Theo thông báo nội bộ, cho đến năm 2040, 38% các tòa nhà của giáo phận sẽ bị “thanh toán”. Giáo phận Hamburg dự kiến mức thu nhập do tiền thuế Giáo hội sẽ giảm 40% cho đến năm 2060 tới đây.

Hiện nay, hầu hết các giáo xứ tại Hamburg đều bị thiếu hụt tài chánh; vì thế mỗi xứ phải tiết kiệm mỗi năm 25.000 Euro; giáo xứ phải nhận được 28 Euro đóng góp từ mỗi tín hữu Công giáo và mỗi kilômét vuông diện tích giáo xứ phải đóng góp 37 Euro cho số thu nhập của giáo xứ.

(Kath.net 9-10-2020)

Add new comment

8 + 12 =