Tổng giáo phận Hán Thành tiếp tục gửi linh mục thừa sai ra nước ngoài

Photo: fides.org

Tổng giáo phận Hán Thành, thủ đô Hàn Quốc, tiếp tục gửi các linh mục thừa sai đi phục vụ tại nước ngoài. Cho đến nay đã có 21 linh mục từ đây được gửi đi loan báo Tin mừng tại mười một nước, phục vụ Giáo hội địa phương.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hôm ngày 04 tháng Năm vừa qua, Đức cha Phêrô Trịnh Thuần Trạch (Chung Soon-taick), dòng Cát Minh nhặt phép, Tổng giám mục thủ đô, đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa địa phương để chính thức sai hai linh mục đi truyền giáo, một tại Tổng giáo phận Monterrey, bên Mêhicô và một tại giáo phận Tân Trúc (Hsinchu), Đài Loan.

Thánh lễ do Ban truyền giáo hải ngoại của Tổng giáo phận Hán Thành tổ chức, với 32 linh mục đồng tế trước sự tham dự của 400 giáo dân, trong đó có thân nhân của hai thừa sai.

Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Trịnh Thuần Trạch nhấn mạnh vai trò ý nghĩa mà Tổng giáo phận đang thi hành trong việc đóng góp vào việc gửi các linh mục, tu sĩ và giáo dân đi phục vụ tại nước ngoài. Ngài nhắn nhủ các thừa sai hãy luôn cầu nguyện, nhất là trong những lúc khó khăn, tìm ơn thánh và sự an ủi trước sự hiện diện của Chúa. Đức Tổng giám mục cũng nhắc nhở các thừa sai hãy tôn trọng các nền văn hóa và những người mình sẽ gặp trong iệc phục vụ, tìm cách gặp gỡ Chúa sống trong họ. Ngài nói thêm rằng: “Khi trở về Hàn Quốc, anh em sẽ được mời gọi chia sẻ tình trạng mà anh em nhận được từ kinh nghiệm thừa sai quí giá này”.

(Fides 5-5-2022)

Add new comment

1 + 5 =