Tổng giáo phận Chicago buộc giáo sĩ và nhân viên chích ngừa

Photo: FB/Cardinal Blase J. Cupich

Tổng giáo phận Chicago, Hoa Kỳ buộc các giáo sĩ và nhân viên chích ngừa chống Covid-19 trong vòng 6 tuần lễ tới đây, ngoại trừ trường hợp được chuẩn chước vì lý do y khoa.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong điện thư gửi cho hàng giáo sĩ và nhân viên, ngày 19/8/2021 vừa qua, Đức Hồng y Blaise Cupich viết: “Chúng tôi đã đưa ra quyết định này với xác tín rằng đó là cách thức tốt nhất để ngăn chặn sự lan lây căn bệnh chết chóc này”.

Đức Hồng y Cupich cho biết ngài theo sự hướng dẫn của Đức Giáo hoàng Phanxicô khuyến khích việc chích ngừa và gọi đây là một “hành vi bác ái”. Thư của Đức Hồng y giải thích rằng một khi vắcxin được sự chấp thuận hoàn toàn của cơ quan Liên bang Mỹ về dược phẩm, FDA, các nhân viên và giáo sĩ của Tổng giáo phận được yêu cầu chích ngừa trong vòng 6 tuần lễ vắcxin Pfizer, được cơ quan FDA chấp thuận hoàn toàn ngày 23/8 vừa qua. Đức Hồng y Cupich cho biết hơn 90% các nhân viên và giáo sĩ của giáo phận Chicago đã chích ngừa.

Vì Bộ Giáo lý đức tin đã cho phép chích vắcxin chống Coronavirus, sự chuẩn chước vì lý do tôn giáo không thể được giáo lý Công giáo ủng hộ. Đức Hồng y yêu cầu các linh mục trong giáo phận Chicago đừng chuẩn chước cho giáo dân khỏi chích ngừa vì lý do tôn giáo.

Các giáo phận khác, trong đó có Tổng giáo phận Philadelphia, cũng đưa ra những chỉ thị tương tự cho các linh mục, và nhắc nhở rằng Tòa Thánh đã nói việc chích vắcxin chống Covid-19 là điều hợp với luân lý và không trái ngược với giáo huấn Công Giáo.

(CNA 25-8-2021)

Add new comment

4 + 5 =