Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ tài trợ 111,2 triệu Euro

Syrian refugees in Lebanon. | ANSA

Trong năm vừa qua (2019), Tổ chức quốc tế “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” đã tài trợ 111 triệu 200.000 Euro cho 5.200 dự án mục vụ, truyền giáo, huấn luyện tại 139 nước trên thế giới.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Ngân khoản này nhiều hơn 100.000 Euro so với năm 2018 trước đó. Theo phúc trình công bố, hôm 22/6/2020 vừa qua tại thành phố Koenigstein bên Đức, 23 văn phòng quốc gia của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ đã quyên được hơn 106 triệu Euro. Từ ngân khoản này, hơn 80% được dành để tài trợ các dự án tại các nước, trong đó Giáo hội đang phải chịu đau khổ hoặc bị bách hại, 3% dành cho các chi phí hành chánh và quản trị, 11% dành cho việc kiếm các ân nhân.

Trong số các dự án được tài trợ, có gần một phần ba tại các nước Phi châu, đặc biệt là Cộng hòa dân chủ Congo, Nigeria, Camerun và Burkina Faso. Các nước này, từ nhiều năm nay đang bị nạn khủng bố do các thành phần Hồi giáo cực đoan.

Một phần bốn ngân khoản dành cho các nước Trung Đông, nơi mà sự sống còn của các tín hữu Kitô bị đe dọa. Cụ thể là Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ đã hỗ trợ việc tái thiết gia cư, nhà thờ và tu viện của các tín hữu Kitô hồi hương tại vùng bình nguyên Ninive, bên Irak, nâng đỡ các tín hữu và Giáo hội tại Syria.

Có một phần ba ngân khoản được dành cho Đông Âu, trong đó có 300 dự án của các cộng đồng Công giáo thiểu số tại Ucraina. Cả các động đoàn tại Venezuela, Brazil, Pakistan và Ấn Độ cũng được tài trợ.

Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” do cha Werenfried van Straaten, người Hòa Lan, thuộc dòng Prémontré thành lập năm 1947, ngày nay là một Ngân quỹ Giáo hoàng, với sự hỗ trợ của 330.000 ân nhân tại 23 nước trên thế giới.

(KNA 22-6-2020)

Add new comment

1 + 0 =