Tòa Thánh tố giác các tội ác chống các tín hữu Kitô

Photo: Vatican News

Tòa Thánh mong muốn tổ chức an ninh và cộng tác Âu châu dấn thân hơn trong việc bài trừ các tội oán ghét chống các tín hữu Kitô.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Lời kêu gọi trên đây được Đại diện Tòa Thánh cạnh tổ chức an ninh và cộng tác Âu châu (OSCE), Đức ông Janusz Urbańczyk, đưa ra trong khóa họp kỷ niệm 30 năm thành lập Văn phòng về các tổ chức dân chủ và nhân quyền (ODIHR), diễn ra hôm 16/10/2021 vừa qua, tại Vienne, thủ đô Áo. Để được vậy, cần tìm ra một sự đồng thuận về ý nghĩa của các quyền con người và tầm quan trọng của sự dấn thân có thỏa thuận với nhau.

Khóa họp có chủ đề là: “30 năm và sẵn sàng đối với tương lai dân chủ, các quyền con người và an ninh”.

Đại diện Tòa Thánh nhận định rằng: “Những tội ác chống các tín hữu Kitô không còn là một hiện tượng bên lề nữa”. Sự bất bao dung và kỳ thị xảy ra không phải chỉ cho các cộng đoàn thiểu số, nhưng cả các cộng đoàn tôn giáo đa số. Quá nhiều khi từ “thiểu số” bị coi là đồng nghĩa với từ “nạn nhân”, mà không nhận thức rằng cả các nạn nhân của các tội ác ấy cũng có thể thuộc cộng đoàn đa số.”

Đức ông Urbańczyk ám chỉ đến tình trạng các tín hữu Kitô, tuy chiếm đa số tại nhiều nước Tây phương, nhưng cũng bị kỳ thị, bị đe dọa, tấn công, bạo hành, giết người và xúc phạm đến các thánh đường, tàn phá các nơi thờ phượng, nghĩa trang và các tài sản tôn giáo khác. Tình trạng này không thường xuyên trong lãnh thổ 57 quốc gia thuộc tổ chức An ninh và Cộng tác Âu châu, nhưng nó là một hiện tượng đang gia tăng.

Đại diện Tòa Thánh tin tưởng rằng, nhờ kinh nghiệm đã có trong việc đương đầu với các cộng đoàn Do thái và Hồi giáo, Văn phòng về Dân chủ và Nhân quyền của tổ chức an ninh và cộng tác Âu châu sẽ đáp ứng những đòi hỏi an ninh của các cộng đoàn Kitô.

(Vatican News 17-10-2021)

Add new comment

9 + 0 =