Tòa Thánh qui định nghi thức xức tro thời đại dịch

Pope Francis distributes ashes on Ash Wednesday 2020 | Vatican Media

Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích thay đổi một vài chi tiết trong nghi thức bỏ tro, nhân Thứ Tư Lễ Tro sắp tới để thích ứng với tình trạng đại dịch Covid-19.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong thông cáo công bố ngày 12/1/2021 vừa qua, Bộ Phụng tự qui định rằng: “Sau khi đọc kinh làm phép tro và rảy nước thánh trên tro, linh mục hướng về những người hiện diện, nói một lần chung cho tất cả mọi người công thức như trong Sách Lễ Roma: “Anh chị em hãy xám hối và tin vào Tin mừng”, hoặc câu: “Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro”.  Rồi linh mục rửa tay, đeo khẩu trang bảo vệ mũi và miệng, trước khi bỏ tro trên đầu những người tiến đến ngài, hoặc nếu thuận tiện, thì chính linh mục đến gần những người đứng tại chỗ của họ. Linh mục lấy tro và bỏ trên đầu mỗi người, và không nói gì”.

Qui định trên đây mang chữ ký của Đức Hồng y Tổng trưởng Robert Sarah và Đức Tổng giám mục Tổng thư ký Arthur Roche.

(Rei 12-1-2021)

Add new comment

1 + 0 =