Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo

Đức ông Janusz Urbańczyk | Vatican News

Đại diện Tòa Thánh cạnh tổ chức an ninh và cộng tác Âu châu, OSCE, Đức ông Janusz Urbańczyk, kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo, kể cả trong thời đại dịch Covid-19 hiện nay.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức ông Urbańczyk bày tỏ lập trường trên đây, trong bài tham luận hôm 10/11 vừa qua, tại khóa họp của tổ chức OSCE, về đề tài: “Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng: vai trò của các kỹ thuật số và các tác nhân của xã hội dân sự trong việc đẩy mạnh quyền tự do tôn giáo cho tất cả mọi người”.

Vị đại diện Tòa Thánh nói: “Một trong những thách đố chính mà những người đang bênh vực tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng phải đương đầu, đó là thuyết phục mọi người rằng trong thời đại thế tục, tự do tôn giáo là một quyền quan trọng đáng được bảo vệ. Việc thực thi tự do tôn giáo vừa là một yếu tố đáp ứng sự mãn nguyện của cá nhân, vừa là một đóng góp cho thiện ích của xã hội. Chỉ có một sự tôn trọng vững vàng đối với quyền tự do này mới có thể bảo đảm sự phát triển tự do và đầy đủ cho các xã hội dân chủ và an ninh của chúng ta”.

Đức ông Urbańczyk tố giác rằng: “Trong một số xã hội, các tôn giáo tiếp tục bị coi như một nguồn gây ra sự bất bao dung, thay vì sự hòa hợp xã hội. Tôn giáo bị người ta coi như một đe dọa đối với sự bao dung, hòa bình và an ninh, thay vì là một sự phong phú hóa và là một đóng góp cho sự phát triển văn hóa và xã hội. Tình trạng này có thể đưa tới một thái độ tiêu cực nguy hiểm đối với các tôn giáo và tín hữu. Nó gây hại cho an sinh cá nhân và cộng đoàn, và cho toàn thể xã hội nói chung”.

Đức ông Urbańczyk lên án bạo lực, bách hại và sự giết người nhân danh Thiên Chúa: đó không phải là tôn giáo, nhưng là sự cực đoan cuồng tín. Các nhà nước có trách nhiệm thăng tiến công ích, an bình và sự sống chung xã hội bằng cách tôn trọng sự đa nguyên và bảo vệ tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng.

Đức ông cũng cảnh giác chống chủ trương thu hẹp, tìm cách tư nhân hóa các tôn giáo, toan tính thu hẹp các tôn giáo vào “bóng tối yên hàn” của tự do cá nhân, hoặc “đóng khung tôn giáo trong vòng đai của các nhà thờ, hội đường Do thái hoặc đền thờ Hồi giáo”.

Cũng trong bài tham luận, vị Đại diện Tòa Thánh cạnh tổ chức OSCE ở Vienne, bên Áo cũng kêu gọi các chính quyền hãy tôn trọng quyền tự quyết của các cộng đoàn tôn giáo, tránh ban hành những thứ luật chống kỳ thị, có thể giới hạn quyền thu nhận và sa thải nhân viên hợp với quan điểm và lợi ích của các cộng đoàn tôn giáo. Ngoài ra, người ta thấy rõ các biện pháp khác nhau do nhà nước áp đặt để chống đại dịch Covid-19, có ảnh hưởng sâu đậm đến quyền tự do được biểu lộ tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mình, và thu hẹp các hoạt động tôn giáo, giáo dục, từ thiện của các cộng đồng tín ngưỡng. “Các nhà lập pháp phải luôn ý thức về những hậu quả trầm trọng của những qui luật họ lập ra cho các cộng đoàn tôn giáo, có một vai trò quan trọng trong việc bài trừ cuộc khủng hoảng hiện nay, không những nhờ những hỗ trợ tích cực của các tôn giáo trong lãnh vực sức khóe, nhưng còn nhờ sự ủng hộ tinh thần và các sứ điệp liên đới và hy vọng của các tôn giáo nữa.”

(OSCE 10-11-2020)

Add new comment

7 + 4 =