Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng nhân quyền khi chống khủng bố

Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia | Vatican News

Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia, kêu gọi các nước nghiêm túc tôn trọng các tiến trình chống khủng bố, tôn trọng nhân quyền và công pháp quốc tế, khi đề ra và thi hành các biện pháp chống khủng bố.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong bài tham luận hôm 04 tháng Mười vừa qua, Đức Tổng giám mục Caccia khẳng định rằng khủng bố phải là điều bị lên án quyết liệt. “Khủng bố không để một ai không bị thiệt hại. Những nạn nhân trực tiếp của nó thường là những người ở trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Điều chắc chắn là tự bản chất, khủng bố cũng làm thương tổn chính phẩm giá của người thi hành khủng bố, hy vọng và những lý tưởng của họ.”

“Khủng bố cũng thúc đẩy các quốc gia hãy tìm ra một câu trả lời thích hợp trong khuôn khổ luật pháp. Nếu không tôn trọng chế độ pháp trị, khi chống lại những đe dọa khủng bố thì người ta có nguy cơ làm cho chính những thành phần mà chính quyền tìm cách chống lại, trở nên cực đoan hơn. Vì thế, câu trả lời hữu hiệu cho nạn khủng bố đòi phải nghiêm túc tuân hành các thủ tục đúng phép, cũng như công pháp quốc tế về các quyền con người và nhân đạo”.

Đức Tổng giám mục Caccia nhấn mạnh rằng “Chúng ta phải đảm bảo sao cho những biện pháp chống khủng bố, kể cả những biện pháp trừng phạt quốc tế, không ngăn cản việc cung cấp viện trợ nhân đạo. Việc cung cấp đồ cứu trợ nhân đạo cho những người túng thiếu phải là mục tiêu quan trọng nhất. Viện trợ nhân đạo không những thoa dịu những đau khổ của các nạn nhân khủng bố, nhưng còn mang lại hy vọng và duy trì phẩm giá của những người, nếu không, sẽ trở thành con mồi cho sự cực đoan của những kẻ khủng bố và những cố gắng tuyển mộ người của chúng”.

Ngoài ra, vị Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định thêm rằng: “Chúng ta phải xây dựng trên những nỗ lực trước đây của chúng ta để chữa trị tận gốc rễ những nguyên nhân gây ra khủng bố; những yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội có thể làm cho dân chúng ta thán. Chúng tôi ủng hộ lối tiếp cận toàn xã hội để chống khủng bố, bằng cách giáo dục giới trẻ, giảm bớt chênh lệch kinh tế và thăng tiến đối thoại. Thăng tiến các biện pháp giảm bớt nghèo đói, những công việc của các cộng đoàn địa phương và các chương trình hạ tầng, ủng hộ các tổ chức giáo dục, đó là những điều thiết yếu để phòng ngừa nạn khủng bố”.

Sau cùng, Đức Tổng giám mục Caccia nói đến những kẻ khủng bố khai thác căn tính tôn giáo để cổ võ những ý thức hệ cực đoan, và khẳng định rằng: tín ngưỡng tôn giáo chân chính không bao giờ là cội rễ gây ra nạn khủng bố. Như trong Văn kiện về tình huynh đệ nhân loại được Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đại Imam Ahmad Al-Tayyeb của Đền thờ Al-Azhar có khẳng định rằng: “các tôn giáo không bao giờ được xách động chiến tranh, những thái độ oán ghét, thù nghịch và cực đoan, và cũng không xách động bạo lực hoặc đổ máu”.

(Sismografo 5-10-2022)

Add new comment

1 + 18 =