Tòa Thánh kêu gọi giúp người bị bệnh họa hiếm

Photo: corrierepl.it

Tòa Thánh kêu gọi nâng đỡ những người bị bệnh họa hiếm và thân nhân của họ, nhất là tình trạng thiếu thuốc chữa vì các hãng dược phẩm rất ít đầu tư vào việc nghiên cứu các phương dược trị liệu.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lời kêu gọi trên đây được Đức Hồng y Michael Czerny, Quyền Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, trong sứ điệp công bố nhân ngày các bệnh hiếm lần thứ 15, cử hành hôm 28 tháng Hai vừa qua.

Đức Hồng y Czerny nhận xét rằng trên thế giới hiện nay có khoảng 300 triệu người bị những thứ bệnh họa hiếm và những người bị bệnh này “bị ảnh hưởng tiêu cực suốt đời và trong mọi khía cạnh của đời sống. Họ liên tục phải chiến đấu để được một sự chẩn bệnh đúng đắn, để được hưởng các dịch vụ và trợ giúp y tế thích hợp, xét vì các biện pháp trị liệu các bệnh này thường rất tốn phí. Những thuốc gọi là “mồ côi” có một thị trường giới hạn và một số công ty dược phẩm không đầu tư vào việc sản xuất nhiều loại thuốc này, vì chúng không bảo đảm lợi nhuận kinh tế thích hợp”.

“Tại những nước có lợi tức thấp, ảnh hưởng tiêu cực này càng mạnh mẽ hơn, vì tài nguyên ít ỏi và ít có sự đầu tư vào việc nghiên cứu, chẩn bệnh và trị liệu, khiến nhiều người bị bệnh hiếm, nghèo túng, thường bị loại trừ”.

Đức Hồng y Czerny viết: “Cần suy nghĩ lại hoàn toàn và toàn diện các hệ thống chính trị, kinh tế và y tế, để bảo đảm việc nghiên cứu và phát triển các thứ thuốc mới và có những chữa trị hữu hiệu cho tất cả mọi người, và mục tiêu ấy chỉ có thể đạt được nếu chúng ta loại trừ trước tiên “thứ đại dịch ích kỷ cá nhân và xã hội, để thăng tiến một nền văn hóa đón tiếp, liên đới và công ích”.

Ngoài các vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu, chẩn đoán và chữa trị, các bệnh nhân bị những thứ bệnh hiếm còn phải đương đầu với sự kỳ thị, xa tránh, và thậm chí loại trừ về mặt xã hội. Hội nhập họ vào các hệ thống giáo dục gặp khó khăn, các phụ huynh phải tranh đấu để tìm ra những trường học thích hợp và sẵn sàng đón nhận con cái họ bị bệnh hiếm”.

“Nhiều khi những gia đình có những người bị bệnh hiếm thường sống trong tình cảnh khó khăn về kinh tế; những phí tổn cao về việc săn sóc chữa trị, sự trợ giúp liên tục, những trị liệu phục hồi khiến các gia đình ấy trở nên nghèo túng, bị cô lập và loại trừ về mặt xã hội và kinh tế”.

Đức Hồng y quyền Bộ trưởng Bộ phát triển kết thúc với lời của Đức Thánh cha Phanxicô: “Kỳ đại dịch này đang dạy chúng ta có một cái nhìn về bệnh tật như một hiện tượng hoàn vũ chứ không phải cá nhân... Cá nhân chủ nghĩa và sự dửng dưng đối với người khác là những hình thức ích kỷ, chúng càng gia tăng trong xã hội sung túc duy tiêu thụ và tự do kinh tế. Thuốc chữa ở đây là một nền văn hóa huynh đệ, dựa trên ý thức rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng trong tư cách là con người, tất cả bình đẳng vì là con của cùng một Cha duy nhất. (Ft 272)

(Rei 28-2-2022)

Add new comment

10 + 0 =