Tòa Thánh kêu gọi bớt chi phí cho võ khí, tăng chi phí cho y tế

Image by fernando zhiminaicela from Pixabay

Ủy ban Tòa Thánh về Covid-19 kêu gọi các vị hữu trách trên thế giới, bớt chi phí cho võ khí và gia tăng chi phí cho y tế.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Lời kêu gọi trên đây được đưa ra hôm 07/7/2020 vừa qua, trong cuộc họp báo của Đức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản, về việc “Chuẩn bị tương lai, xây dựng hòa bình thời đại dịch Covid-19”. Đức Hồng y Turkson, người Ghana, cũng là chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Covid-19.

Đức Hồng y nhận xét rằng trong năm ngoái (2019), các cuộc đầu tư về quân sự lên tới mức chưa từng có: 1.900 tỷ Mỹ kim (1,9 trilion), tức là gấp 300 lần ngân sách của tổ chức Sức khỏe Thế giới, OMS. Cần làm sao biến chi phí quân sự này thành những cuộc đầu tư vào viện trợ và y tế, để ngăn chặn hậu quả của đại dịch Covid-19. Điều cần làm bây giờ là hoàn cầu hóa bình liên đới. Cho đến nay, mặc dù có đại dịch, người ta tiếp tục chi phí cho võ khí, kể cả các chương trình tối tân hóa các võ khí hạt nhân. Các bệnh nhân, người nghèo, những người ở ngoài lề xã hội, các nạn nhân các cuộc xung đột bị thiệt hại nhiều hơn những người khác theo tỉ lệ, trong cuộc khủng hoảng hiện nay.

Đức Hồng y Turkson cũng nhận xét rằng các cuộc khủng hoảng liên hệ về y tế, xã hội kinh tế và môi trường đang gia tăng hố chia cách, không những giữa người giàu và người nghèo, nhưng cả giữa những vùng hòa bình, thịnh vượng và công bằng về môi trường, và những vùng xung đột, thiếu thốn và bị tàn phá về môi sinh. Không thể có sự chữa trị nếu không có hòa bình.

Vì thế, Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phát triển nhân bản nhấn mạnh rằng: “Giảm bớt các cuộc xung đột là biện pháp duy nhất để giảm bớt những bất công và chênh lệch. Bạo lực võ trang, các cuộc chiến tranh và nghèo đói có liên hệ với nhau trong một cái vòng luẩn quẩn ngăn cản hòa bình, tạo điều kiện cho những vụ vi phạm các quyền con người và cản trở phát triển.”

Sau cùng, Đức Hồng y cũng ca ngợi nghị quyết ngày 01/7 vừa qua của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc về sự đình chiến hoàn cầu trong thời kỳ khủng hoảng hiện nay; nghị quyết được sự ủng hộ của 170 quốc gia. Tình liên đới trong thời khủng hoảng chính là danh hiệu mới của hòa bình”.

(Vatican News 7-7-2020)

Add new comment

4 + 12 =