Tòa Thánh chia buồn với Hội Hiệp sĩ Malta

Il Papa con Fra’ Marco Luzzago. Udienza del 21.06.2021 | Vatican News

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh chia buồn với Hội Hiệp sĩ Malta về sự qua đời bất ngờ của quyền Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Malta, là thầy Marco Luzzato, hôm mùng 07 tháng Sáu vừa qua, hưởng thọ 71 tuổi.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thầy Luzzato là một bác sĩ y khoa, được bầu làm quyền Thủ lãnh của Hội Malta, ngày 08 tháng Mười Một năm 2020, với nhiệm kỳ thứ nhất, trong thời gian chờ đợi bầu vị thủ lãnh mới. Nhưng Đức Thánh cha đã gia hạn nhiệm kỳ của thầy, trong khi chờ đợi hoàn tất tiến trình cải tổ Hội Hiệp sĩ Malta do ngài khởi xướng.

Trong điện văn nhân danh Đức Thánh cha gửi đến thầy Ruy Gonxalo do Valle Peixoto de Villas-Boas, người Bồ Đào Nha, quyền Thủ lãnh lâm thời của Hội Hiệp sĩ Malta, Đức Hồng y Parolin viết: “Hay tin thầy Marco Luzzato, quyền Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Malta qua đời, tôi bày tỏ với thầy và toàn thể Hội Hiệp sĩ sự chia buồn sâu sắc của tôi với đại tang này, và tôi nhớ đến trong kinh nguyện người tôi tớ rất trung thành của Giáo hội, đã biết quảng đại xả thân để thăng tiến các giá trị Kitô ngàn đời, và tôi khẩn cầu ơn an ủi của niềm hy vọng Kitô trên các thân nhân, các thành viên của Hội đang khóc thương sự ra đi của thầy Luzzato”.

(Sala Stampa 8-6-2022)

Add new comment

2 + 0 =