Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Berlin bác bỏ lời phê bình

Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic | Vatican News

Đại diện Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, Sứ thần Tòa Thánh tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, bác bỏ lời phê bình cho rằng Tòa Thánh thiếu sự sẵn sàng đối thoại với Công giáo Đức về Con đường Công nghị.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Lời phê bình này do bà Karin Kortmann, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức, đưa ra hôm 11/10/2021 vừa qua. Bà nói rằng các đại diện của Con đường Công nghị của Công giáo Đức đã nhiều lần thỉnh cầu được nói chuyện với Đức Giáo hoàng Phanxicô hoặc các đại diện của Giáo triều Roma nhưng cho đến nay chưa hề được đáp ứng.

Theo bà Kortmann, trong khóa họp toàn thể của Con đường Công nghị, với hơn 200 đại biểu ở thành phố Frankfurt, từ ngày 30/9 đến 02/10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tuy có hiện diện tại khóa họp, nhưng không lần nào lên tiếng phát biểu. Như vậy là trái với nguyên tắc đối thoại.

Hôm thứ Ba, 12/10, Đại diện Tòa Sứ thần Tòa Thánh nói với trang mạng của Công giáo Đức (katholisch.de) rằng Đức Sứ thần hiện diện từ đầu tới cuối khóa họp và ngài đã tận dụng cơ hội trao đổi và sẵn sàng đối thoại. Thái độ ấy của ngài không thể bị phủ nhận. “Thuộc về đặc tính đồng hành (Sinodalità) cũng có sự chăm chú lắng nghe và để ý, như Đức Thánh cha Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh”.

Về lời phê bình của bà Kortmann, đại diện Đức Sứ thần nói thêm rằng: “Ai kêu gọi đối thoại, với tư cách là người trách nhiệm về Con đường Công nghị, thì cũng nên lo liệu để điều ấy có thể xảy ra”. Vậy mà theo quyết định của những người trách nhiệm của Con đường Công nghị, thì vị Sứ thần Tòa Thánh chỉ là quan sát viên và do đó không có ghế cũng chẳng có tiếng nói trong khóa họp toàn thể của Con đường Công nghị. “Nguyên tắc đối thoại trong thực tế là một cái gì khác”.

Con đường Công nghị của Công giáo Đức là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức đề xướng, nhắm cải tổ Giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây: cải tổ trong bốn lãnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị: cải tổ việc thực thi quyền bính trong Giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa; vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của Giáo hội cho hợp thời và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Khóa họp toàn thể của Công nghị có 230 đại biểu, đa số là giáo dân. Ban đầu Công nghị dự kiến sẽ kết thúc vào tháng Mười năm 2021, nhưng vì đại dịch nên có thể sẽ kết thúc vào tháng Hai năm tới, 2022.

(Katholisch.de 13-10-2021)

Add new comment

7 + 1 =