Tân Bề trên Tổng quyền Phanxicô bị Covid-19: Hoãn lại gặp Đức Thánh cha

Cha Massimo Fusarelli, Tân Bề trên Tổng quyền của Dòng Phanxicô | Ordo Fratrum Minorum - ofm.org

Cha Massimo Fusarelli, Tân Bề trên Tổng quyền của Dòng Phanxicô bị nhiễm Covid-19 nên buổi tiếp kiến của Đức Thánh cha dành cho cha và ban Tổng Cố Vấn mới của dòng, dự kiến vào ngày 27/9/2021 vừa qua, bị hoãn lại.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trang mang của Dòng Phanxicô cho biết mục đích buổi tiếp kiến là để Ban lãnh đạo trung ương mới mang lời kính chào chính thức của toàn dòng đến với Đức Thánh cha. Mặc dù cha Tổng quyền và các thành viên ban tổng cố vấn đều đã được chích vắcxin ngừa Covid-19, nhưng mọi người đều nghĩ tốt hơn nên xét nghiệm nhanh trước buổi tiếp kiến. Kết quả mọi người đều âm tính, và chỉ có cha Fusarlli bị dương tính. Tức khắc một cuộc xét nghiệm phân tử được thực hiện và sự dương tính được xác nhận tuy không có triệu chứng.

Vì thế, cha Fusarelli phải cách ly 10 ngày và hoãn lại tất cả các hoạt động đã dự kiến. Cha cử vị Tổng đại diện là cha Isauro Covile đến Assisi để tham dự thay cuộc gặp gỡ của các Bề trên Tổng quyền và gia đình Phanxicô, và chủ sự thánh lễ mừng kính thánh Phanxicô vào ngày 04/10 tới đây.

Về việc phải cách ly 10 ngày, cha Tổng quyền Fusarelli nhìn nhận rằng mình được kêu gọi sống “một tuần cửu nhật đặc biệt để mừng lễ thánh Phanxicô”. Cha thành tâm cám ơn toàn dòng vì sự nâng đỡ, cầu nguyện và đồng hành tinh thần, và cha cũng hứa cầu nguyện cho tất cả mọi người trong những ngày chuẩn bị lễ Cha thánh Phanxicô”.

(ofm.org)

Add new comment

8 + 3 =