Số tín hữu Kitô gia tăng tại Israel

Photo: lpj.org

Số tín hữu Kitô gia tăng tại Israel nhưng tỷ lệ lại giảm so với dân số tại nước này.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Theo các con số do Sở Thống kê Israel công bố, hôm áp lễ Giáng sinh năm 2021 vừa qua, hiện nay tại nước này có 182.000 tín hữu Kitô, tương đương với 1,9% dân số Israel. Trong năm 2020, số Kitô hữu tăng 1,4% so với năm 2019 trước đó. Hồi năm 1949, khi Israel mới được thành lập, chỉ có 34.000 Kitô hữu tại địa phương.

Tuy nhiên, nhìn sang con số tín hữu Hồi giáo, người ta thấy có sự gia tăng rất nhiều. Thực vậy, hồi năm 1949, chỉ có 111.000 tín hữu Hồi giáo trên lãnh thổ Israel, nhưng năm 2019, tức là 70 năm sau đó, số người Hồi giáo tăng lên một triệu 606.000, tức là tăng gấp hơn 14 lần. Người Do thái cách đây 70 năm (1949) chỉ có gần một triệu 174.000, nhưng năm 2019 tăng lên gần sáu triệu 700.000 người, tức là tăng gần sáu lần.

Vẫn theo thống kê mới vừa nói, trong số Kitô hữu hiện diện tại Israel, 76,7% là người Arập Palestine và phần lớn sống tại miền bắc nước này, với hơn 21.000 tín hữu tại Nazareth. Trong khi đó phần lớn Kitô hữu không phải là người Arập sống tập trung tại vùng cảng Jaffa và Tel Aviv.

Cũng cần lưu ý rằng các con số thống kê trên đây của Israel chỉ tính số người thường trú hợp pháp trên lãnh thổ Israel, và không kể hàng chục ngàn công nhân nước ngoài hiện diện tại nước này trong một thời gian hơn kém lâu dài, nhưng họ vẫn là một thành phần quan trọng trong các cộng đoàn Giáo hội tại Thánh địa. Các Kitô hữu không Arập thường trú tại Israel, phần lớn là những người nhập cư trong những thập niên gần đây. Họ đến từ các nước cựu Liên Xô cùng với những người Do thái là vợ, hoặc chồng của họ.

Các tín hữu Kitô tại Israel thuộc trình độ học vấn trung cấp cao, nhất là về phía các phụ nữ.

(Fides 12-1-2022)

Add new comment

1 + 16 =