Số tín hữu Công giáo ra khỏi giáo phận Osnarbrueck tăng vọt

Ảnh: Facebook Bistum Osnabrück

Số tín hữu Công giáo tại giáo phận Osnarbrueck ở miền bắc Đức, làm đơn xin ra khỏi Giáo hội tăng vọt trong năm 2018 so với năm trước đó.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Theo nghiên cứu của báo “Sứ giả Giáo hội” (Kirchenbote) số ra Chúa nhật 01/03/2020 vừa qua, số tín hữu tại khu vực Emsland và chung quanh thành phố Osnarbrueck xin ra khỏi Giáo hội Công giáo tăng gần gấp đôi trong năm 2018, đặc biệt tại những cộng đoàn nào bị xì căng đan lạm dụng tính dục.

Tại Đức, có chế độ thuế Giáo hội: tín hữu các Giáo hội hoặc tôn giáo nào được Nhà Nước nhìn nhận như Công giáo, Tin lành hoặc Do thái giáo, thì phải đóng thuế cho Giáo hội của mình, số tiền từ 8 tới 9% thuế lợi tức đóng cho Nhà Nước. Ai không muốn nộp thuế đạo, thì phải làm đơn xin ra khỏi Giáo hội của mình.

Theo các nhân viên thuộc các văn phòng hộ tịch ở Đức, có 2 lý do chính khiến tín hữu xin ra khỏi Giáo hội: những người già xin ra vì lý do Giáo hội có những xì căng đan lạm dụng, còn những người trẻ xin rời Giáo hội để khỏi nộp thuế đạo. Cũng có một số khác xin ra khỏi đạo vì cho rằng Giáo hội thiếu cải tổ, cơ cấu cứng nhắc hoặc vì hàng giáo phẩm quá mạnh. Những người xin rời khỏi Giáo hội không bắt buộc phải nêu lý do và các nhân viên hộ tịch cũng không được phép hỏi.

Trong năm 2018, số người tại giáo phận Osnarbrueck xin rời khỏi Giáo hội là 3.600 người, tức là tăng thêm 800 người so với năm 2016 trước đó. Đây là con số cao nhất từ hơn 20 năm nay. Về số người ra khỏi Giáo hội trong năm 2019, phải đợi đến tháng 7 tới đây. Tính đến cuối năm 2018, giáo phận Osnarbrueck có gần 553.000 tín hữu Công giáo.

Từ năm 2017 đến 2018, tổng cộng số tín hữu Công giáo Đức ra khỏi Giáo hội cũng tăng vọt, Trong năm 2018, có hơn 216.000 người làm đơn rời Giáo hội, tức là tăng 29% so với năm 2017 trước đó (167.504). Trong năm 2018, tổng số tín hữu Công giáo tại Đức là 23 triệu người, tức là giảm hơn 310 ngàn người. Số tín hữu Công giáo chiếm 28% tổng số dân Đức.

Số tín hữu xin ra khỏi Giáo hội Tin Lành tại Đức là 220.000 người, đông hơn 4 ngàn so với Công giáo.

(KNA 5-3-2020)

Add new comment

16 + 2 =