Sẽ có một ca đoàn người khiếm thính tại Ngày Quốc tế Giới trẻ Lisboa

Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisboa, Bồ Đào Nha, vào đầu tháng Tám năm tới (2023), cho biết trong số các tham dự viên cũng sẽ có một ca đoàn người khiếm thính, tại các buổi lễ của Đức Thánh cha.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hôm 23 tháng Chín vừa qua, nhân Ngày Thế giới về ngôn ngữ dấu hiệu, ông Carmo Diniz, Giám đốc Văn phòng bao gồm và gần gũi, thuộc ban tổ chức địa phương Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Bồ Đào Nha, nói rằng “Đức Giáo hoàng muốn gặp gỡ tất cả mọi người, điều này có nghĩa là bao gồm cả những người bị điếc”. Ngay từ đầu, Ban tổ chức đã chấp nhận ngôn ngữ dấu hiệu bằng tiếng Bồ, và ngôn ngữ dấu hiệu quốc tế để đả thông với các tín hữu khiếm thính. Ngôn ngữ dấu hiệu này đặc biệt được sử dụng để phổ biến sứ điệp của Đức Thánh cha gửi các bạn trẻ Bồ, kinh nguyện chính thức và bài ca Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa, sẽ tiến hành từ ngày 01 đến 06 tháng Tám năm tới.”

Ông Diniz nhấn mạnh rằng cho đến nay, mọi cố gắng đã được thực hiện để thông tin về ngày Quốc tế Giới trẻ làm sao để những người khiếm thính có thể hiểu được. Phần lớn các thông tin này truyền đi qua các phụ đề trong các video được phổ biến trên mạng chính thức và các mạng xã hội của Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisboa. Giai đoạn tới đây là tổ chức một nhóm người khiếm thính và thông dịch viên quốc tế để có thể có những ngôn ngữ dấu hiệu bằng các thứ tiếng khác, không kể tiếng Bồ và tiếng dấu hiệu quốc tế.

Theo ông Diniz, trong tuần lễ Ngày Quốc tế Giới trẻ, sẽ có dự án gọi là “những bàn tay hát” (Mãos que Cantam), được đề ra cách đây 12 năm tại Đại học Công giáo Bồ Đào Nha, để giúp những người khiếm thính cảm thấy được hoàn toàn tham dự các lễ nghi trong các biến cố chính. Một ca đoàn người khiếm thính sẽ hát tất cả các bài thánh ca trong phụng vụ”.

(Sir 24-9-2022)

Add new comment

1 + 0 =