Sắp hoàn thành luật Ai Cập về qui chế nhân sự Kitô

Image by DEZALB from Pixabay

Sau 7 năm soạn thảo, dự luật về qui chế nhân sự và luật gia đình của các Kitô hữu tại Ai Cập sắp được hoàn thành và mang ra quốc hội để được thông qua chung kết.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 6/7/2021 vừa qua, cho biết từ nhiều thập niên, Giáo hội Chính thống Copte và các Giáo hội Kitô khác ở Ai Cập chờ đợi đạo luật này. Ông Monsef Suleiman, Đại biểu quốc hội và cũng là cố vấn pháp luật của Giáo hội Chính thống Copte cho biết dự luật đang được Bộ tư pháp Ai Cập duyệt lại, sau 16 phiên làm việc của ủy ban các chuyên gia và đại diện các Giáo hội Kitô, để cải tiến văn bản và để đạt được sự đồng thuận của tất cả các cộng đoàn Giáo hội.

Ông Suleiman cũng nói rằng trong thời gian sắp tới, dự thảo luật đã được duyệt xét sẽ được gửi với Hội đồng Bộ trưởng, sau đó được gửi lên Tham chính viện, là tòa án hành chánh cao nhất, trước khi gửi đến Hạ viện Ai Cập để được thông qua chung kết, cũng như ấn định khi nào luật bắt đầu có hiệu lực. Sở dĩ thời gian soạn dự thảo luật kéo dài, là vì muốn bảo vệ những khác biệt hiện nay trong các Giáo hội Kitô ở Ai Cập về những vấn đề, như ly thân và ly dị.

(Fides 6-7-2021)

Add new comment

14 + 5 =