Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh lên án nạn kỳ thị chủng tộc

Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia | Vatican News

Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia kêu gọi bài trừ nạn kỳ thị chủng tộc.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong bài tham luận hôm 21 tháng Ba vừa qua, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhân Ngày Thế giới loại trừ nạn kỳ thị chủng tộc, Đức Tổng giám mục Caccia nhận xét rằng sự kỳ thị chủng tộc dựa tên một quan niệm sai lầm cho rằng người này cao trọng hơn người khác. Quan niệm này hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc cơ bản, theo đó con người sinh ra đều tự do và bình đẳng trong phẩm giá và các quyền cơ bản.

Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng thái độ kỳ thị chủng tộc có thể biểu lộ một cách công khai, rõ rệt, hoặc ở bình diện sâu hơn, như những thành kiến về chủng tộc. Cuộc khủng hoảng trong các tương quan giữa con người với nhau là do những thành kiến về chủng tộc.

Đức Tổng giám mục Caccia khẳng định rằng có thể chống lại nạn kỳ thị chủng tộc bằng cách thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ, liên đới, và tình huynh đệ đích thực giữa con người. Và ngài kết luận với lời bày tỏ quan tâm của Tòa Thánh về nạn kỳ thị và thành kiến về chủng tộc, nhiều khi nhắm vào những người di dân và tị nạn. Ngài nói: “Mỗi người cần thay đổi thái độ người di dân và tị nạn, tiến từ thái độ tự vệ và sợ hãi đến những thái độ dựa trên nền văn hóa gặp gỡ, là thứ văn hóa duy nhất có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp, công bằng và huynh đệ hơn”.

(Sismografo 22-3-2023)

Add new comment

10 + 2 =