Tin Giáo Hội

Saturday, December 15, 2018

Hồng Thủy - Vatican

Friday, December 14, 2018

Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) đã phê chuẩn việc phân bổ 4 triệu đô la tiền trợ cấp cho Giáo hội ở Châu Mỹ Latinh, bao gồm các quỹ dành cho mục vụ giới trẻ, giáo lý và hỗ trợ phục hồi thiên tai.


Hồng Thủy - Vatican

Wednesday, December 12, 2018

Hồng Thủy - Vatican

Monday, December 10, 2018

Hồng Thủy - Vatican

Saturday, December 08, 2018

Hồng Thủy - Vatican