Phản ứng của Đức Hồng y Hollerich về thư của mười hai nước yêu cầu xây tường và lập hàng rào cản di dân

Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich | agensir.it

G. Trần Đức Anh, O.P.

Phản ứng về lá thư của mười hai nước Âu châu yêu cầu được tài trợ các phương tiện để xây tường ngăn chặn làm sóng di dân, Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxemburg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, nói với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia rằng:

“Tôi muốn bày tỏ sự lo âu về tình trạng những người di dân và người xin tị nạn ở trong tình trạng dễ bị tổn thương, trong đó phẩm giá con người và các quyền cơ bản phải được tôn trọng. Quyền của họ xin tị nạn phải được bảo vệ và các nước phải tôn trọng nguyên tắc không xua đuổi những người bị nguy hiểm tại quốc gia nguyên quán của họ. Tôi tin rằng là người Âu châu, cũng có nghĩa là thực hành tình liên đới. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói trong sứ điệp năm 2020 về Âu châu, “Tôi mơ ước một Âu châu liên đới và quảng đại. Một nơi đón tiếp và hiếu khách, trong đó đức bác ái - là nhân đức cao trọng nhất của Kitô giáo - chiến thắng mọi hình thức dửng dưng và ích kỷ”. Trong tư cách là các giám mục của Liên hiệp Âu châu, chúng tôi hỗ trợ những cố gắng đang được gia tăng, từ phía các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu châu, xã hội dân sự và các thành phần Giáo hội, thiết lập những con đường hợp pháp và chắc chắn cho những người di dân, để họ khỏi rơi vào tay những mạng lưới gian ác của những người buôn người”.

(Sir 8-10-2021)

Add new comment

1 + 15 =