Phúc trình của các tổ chức bác ái Công giáo Ba Lan

Caritas Ba Lan

Tại Ba Lan hiện nay, có 891 tổ chức bác ái Công giáo trên toàn quốc, trong số này có 684 tổ chức do các dòng tu và 207 tổ chức thuộc các giáo phận hoặc trên bình diện quốc gia. Ngoài ra, có 65.000 Hội bác ái thuộc các giáo xứ.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Những con số trên đây được trình bày hôm 16/3/2021 vừa qua, trong Phúc trình về các tổ chức bác ái Công giáo và hoạt động từ thiện thuộc các giáo xứ tại Ba Lan, theo đó năm 2019, các tổ chức này đã thực hiện hơn bốn triệu dịch vụ. Buổi trình bày diễn ra tại Đại học Đức Hồng y Stephan Wyszynski, ở thủ đô Varsava, do cha Wojciech Sadlon, Giám đốc Viện thống kê của Giáo hội Công giáo Ba Lan, trong cuộc gặp gỡ có chủ đề là “Hoạt động bác ái như một biểu hiện tự do tôn giáo”.

Trong lãnh vực từ thiện của Giáo hội Công giáo Ba Lan, có hơn 1.200 tổ chức nhắm giúp đỡ các trẻ em, thiếu niên và các bà mẹ gặp khó khăn; có khoảng 900 tổ chức trợ giúp tổng quát và trong những trường hợp khẩn cấp, hơn 700 hội trợ giúp về tâm lý và nâng đỡ các gia đình, và gần 600 hội giúp những người vô gia cư. Có 40.000 nhân viên hoạt động trong các tổ chức bác ái và 233.000 người thiện nguyện.

Trên bình diện giáo xứ, 65.000 hội bác ái thuộc 11.000 giáo xứ tại Ba Lan, được sự cộng tác của khoảng hai triệu 600.000 người thiện nguyện. 51% các hội này do các cha sở thành lập và một phần ba có sự cộng tác của giáo dân, 17% các hội bác ái này hoàn toàn do giáo dân.

Theo phúc trình, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới các tổ chức từ thiện Công giáo tại Ba Lan, về phương diện hoạt động và điều hành vì các biện pháp chống lan lây Coronavirus cản trở hoạt động và sự đi lại của các nhân viên và những người được giúp đỡ, và cả về phương diện kinh tế, làm gia tăng các chi phí hoạt động.

(Rei 16-3-2021)

Add new comment

6 + 10 =