Nhóm Con đường Công nghị ở Đức bất chấp cảnh giác của Tòa Thánh

Photo: Vatican News

Các giám mục và Ủy ban Trung ương Công giáo Đức bất chấp lời cảnh giác của Tòa Thánh và tiếp tục chương trình thành lập “Hội đồng Công nghị” để điều khiển Giáo hội Công giáo tại nước này.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong thư được Đức Thánh cha Phanxicô phê chuẩn đặc biệt và công bố ngày 23 tháng Giêng vừa qua, gửi Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức Georg Bätzing, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin và Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, cảnh giác rằng thật là một điều bất hợp pháp dự án thành lập một Hội đồng Công nghị (Synodal Rat), như “một cơ quan thảo luận và quyết định về những tiến triển quan trọng trong Giáo hội và xã hội, và đưa ra những quyết định cơ bản vượt lên trên giáo phận”, như một cơ quan giám sát thường trực có thẩm quyền đưa ra những quyết định quan trọng về kế hoạch mục vụ, các vấn đề tương lai, ngân sách của Giáo hội mà không được quyết định ở cấp giáo phận.

Thư của ba vị lãnh đạo tại Tòa Thánh nhận xét rằng: “Hội đồng Công nghị” tạo nên một cơ cấu lãnh đạo mới của Giáo hội tại Đức. Điều này trái ngược với đoạn số 21 của Hiến chế tín lý “Ánh sáng muôn dân” (Lumen gentium) về chức năng của các giám mục. Vì thế, “Chúng tôi muốn minh xác: Con đường Công nghị, cũng như bất kỳ cơ quan nào do Con đường này lập nên, và không một Hội đồng Giám mục nào có thẩm quyền thiết lập “Hội đồng Công nghị ở cấp độ quốc gia, giáo phận hoặc giáo xứ”.

Tuy có lập trường rõ ràng trên đây, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và bà Chủ tịch Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức, tuyên bố tiếp tục dự án thành lập Hội đồng Công nghị.

Lập trường của Đức Thánh cha

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin AP của Mỹ, truyền đi ngày 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô tái phê bình Con đường Công nghị bắt đầu từ năm 2019 ở Đức và nói rằng tuy đối thoại là điều tốt, nhưng kinh nghiệm của Đức không hữu ích và không nghiêm túc. Theo ngài, tiến trình cải tổ này do một nhóm người gọi là “ưu tú” hướng dẫn, và không có sự can dự của dân Chúa. Đức Thánh cha nói: “Nguy hiểm ở đây là có một cái gì rất ý thức hệ lẻn vào trong. Khi ý thức hệ can dự vào các tiến trình của Giáo hội, thì Chúa Thánh Linh ra ngoài, vì ý thức hệ lấn át Thánh Linh”.

Đức Hồng y Müller

Về phần Đức Hồng y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Libero ở Ý, truyền đi hôm 25 tháng Giêng vừa qua, ngài nhận định rằng: “Từ lâu đang xuất hiện một lý thuyết về “Công nghị tính”, Synodality, phần nào giống như một sự dân chủ hóa Giáo hội và nó chẳng liên hệ gì tới thần học Công giáo. Giáo hội không thể ví với một quốc gia hoặc một cơ cấu trần thế. Tôi nghĩ rằng tại Đức, người ta đang tạo nên một tình trạng tệ hại hơn một cuộc ly giáo, cuộc lý giáo này trong thực tế đang có từ lâu rồi. Chúng ta đang chứng kiến sự tách rời của một Giáo hội địa phương ra khỏi trung tâm Roma, trong thực tế, người ta đang từ bỏ bí tích tính: đây thực sự là một sự chối đạo, bội giáo, đúng nghĩa, tệ hại hơn cả một cuộc ly giáo”.

(Tổng hợp, Libero 25-1-2023)

Add new comment

4 + 0 =