Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Đại hội các Bề trên Tổng quyền dòng nam

Đức Tổng giám mục Paul Gallagher | Vatican News

Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, kêu gọi các dòng tu góp phần thăng tiến “sự tiến bộ xã hội để cứu các thế hệ trẻ khỏi chiến tranh”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Tổng giám mục Gallagher đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong bài thuyết trình tại khóa họp toàn thể lần thứ 98 của Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền dòng nam, đang tiến hành cho đến ngày 25 tháng Mười Một này, tại trung tâm “Nhà Huynh đệ”, Fraterna Domus ở Sacrofano, tỉnh Roma, về đề tài: “Thông điệp Fratelli Tutti: được kêu gọi trở thành những người xây dựng hòa bình”. Một đề tài rút từ đoạn số 225 trong thông điệp của Đức Thánh cha Phanxicô, trong đó có khẳng định rằng: “tại nhiều nơi trên thế giới cần có những hành trình hòa bình đưa tới sự hàn gắn các vết thương, cần có những người xây dựng hòa bình, sẵn sàng khởi sự những tiến trình chữa lành và những cuộc gặp gỡ đổi mới, trong sự khéo léo và can đảm”. Theo Đức Tổng giám mục Gallagher, đó là một quyết tâm mà Giáo hội không thể chuẩn chước cho mình trong công việc thường nhật.

Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng nhắc lại rằng sự yêu cầu đối thoại hòa bình đã được khởi sự dưới thời Đức Giáo hoàng Phaolô VI và ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Cả Đức Thánh cha Phanxicô, khi đọc lại tình trạng địa lý chính trị hiện nay, đã nói về Thế chiến thứ ba đang tiến hành và nhận thấy Âu châu và thế giới đang bị đảo lộn vì một cuộc chiến tranh đặc biệt trầm trọng. Tuy nhiên, theo Đức Tổng giám mục Gallagher, đảm bảo hòa bình trước tiên đòi phải hoàn toàn từ khước chiến tranh và tìm cách đối thoại bằng mọi giá, góp phần kiến tạo một bầu khí ngày càng tín nhiệm, bảo đảm con đường tiến về tương lai.

(Sir 23-11-2022)

Add new comment

5 + 2 =